Αρχιμήδης ΙΙ
Τίτλος προγράμματος:  

«Οργανωσιακή κουλτούρα και αξιολόγηση δραστηριοτήτων σχεδιασμού ξενοδοχειακών μονάδων: Πανελλαδική έρευνα» 

Επιστημονικός υπεύθυνος:

 κ. Σερελέα.

Διαθέσιμα έντυπα 

Ερωτηματολόγια έρευνας 

α. Ερωτηματολόγιο 1

β. Ερωτηματολόγιο 2

(Παρακάλω για διευκόλυνση της έρευνας αποστείλατε το απαντημένο ερωτηματολόγιο στο email: culture@teipir.gr)

 

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά