Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τμήμα Aυτοματισμού
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Αυτοματισμού ΤΕΙ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων αυτόματου ελέγχου στις γενικές τους αρχές λειτουργίας, αλλά και στα πλαίσια πάσης φύσεως συστημάτων που απαντούν σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, ήτοι σε συστήματα ηλεκτρικά, ηλεκτρονικά, υδραυλικά, πνευματικά, μηχανολογικά, χημικά, βιολογικά, μηχατρονικής και τηλεματικής.
 

Τμήμα Hλεκτρολογίας
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της εφαρμογής της επιστήμης και τεχνολογίας της Ηλεκτρολογίας, με έμφαση στα ηλεκτρικά ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις, τους αυτοματισμούς, τα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα επικοινωνιών.
 

Τμήμα Hλεκτρονικής
Tο περιεχόμενο σπουδών του Tμήματος Hλεκτρονικής T.E.I. καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Hλεκτρονικής και την εφαρμογή της στους τομείς των βιομηχανικών αυτοματισμών, των τηλεπικοινωνιών, και της πληροφορικής.
 

Τμήμα Hλεκτρονικών Yπολογιστικών Συστημάτων
Το Τμήμα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων έχει ως αποστολή την καλλιέργεια της επιστήμης και της τεχνολογίας των υπολογιστικών συστημάτων, της επεξεργασίας πληροφοριών και των εφαρμογών αυτών, και την κατάρτιση τεχνολόγων μηχανικών για της ανάγκες της βιομηχανίας, της έρευνας, της οικονομίας και της εκπαίδευσης.
 

Τμήμα Kλωστοϋφαντουργίας
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Κλωστοϋφαντουργίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των φυσικών επιστημών στη μηχανική και χημική επεξεργασία φυσικών, τεχνητών και συνθετικών ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.
 Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων
Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Πολιτικών Δομικών έργων καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο εφαρμογής του Τεχνολογικού, Οικονομικού, Διαδικαστικού, Θεσμικού και Δεοντολογικού πλαισίου, στο σχεδιασμό, την οργάνωση, τον έλεγχο και τη διαχείριση περιβάλλοντος, των συστημάτων παραγωγής και εκμετάλλευσης οικοδομικών έργων, περιλαμβανομένων της αρχιτεκτονικής διάπλασης, των οικοδομικών λεπτομερειών, του υπολογισμού και του σχεδιασμού φέροντος οργανισμού, της παθολογίας των κατασκευών, της τεχνολογίας των οικοδομικών υλικών και της ενσωμάτωσής τους στα οικοδομικά έργα. Τέλος την αξιοποίηση της οικοδομήσιμης γης μέσα στα παραπάνω πλαίσια.
 


Γενικό Τμήμα Mαθηματικών
Το Τμήμα καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Μαθηματικών και του Προγραμματισμού Η/Υ σε όλες τις γλώσσες και το αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Πληροφορικής σε όλα τα τμήματα ειδικότητας του ΤΕΙ. Επίσης στα πλαίσια της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ και σε συνεργασία με χρηματοδοτικούς φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα πραγματοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα στην περιοχή της εφαρμοσμένης πληροφορικής για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης συμμετέχει σε συνεργασία μεταπτυχιακών σπουδών με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
 

Γενικό Τμήμα Φυσικής - Xημείας και Tεχνολογίας Yλικών
Το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος είναι η μελέτη και η ανάπτυξη της ικανότητας εφαρμογής γνώσεων σε θέματα Φυσικής, Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών, με έμφαση στα θέματα εφαρμογής σχετιζόμενα με τα αντικείμενα των Τμημάτων Ειδικότητας.
Αναπτύσσονται επίσης ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες, ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες πρακτικής απασχόλησης των σπουδαστών.
 
 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά