Μεταπτυχικά
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας νέων πτυχιούχων αλλά και οι ιδιάζουσες συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας μας επιβάλλουν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους.

Σχετικά με τις δυνατότητες των πτυχιούχων ΤΕΙ για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό αντίστοιχα ισχύουν τα παρακάτω:

Στην Ελλάδα δίνεται η δυνατότητα με τον Νόμο 2327/95 οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. να γίνονται δεκτοί στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του κάθε Μ.Π.Σ. Δυστυχώς τα κριτήρια επιλογής και οι επιβαλλόμενες δοκιμασίες για τους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. είναι σε πολλές περιπτώσεις αποθαρρυντικές.

Στο εξωτερικό δεν υπάρχει ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης των αποφοίτων Τ.Ε.Ι.. Υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών ακόμη και των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά οι πτυχιούχοι ΤΕΙ γίνονται δεκτοί σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, το αποκτώμενο όμως πτυχίο πρέπει να αναγνωρίζεται από το ΔΙΚΑΤΣΑ.

Στους πίνακες 1,2 που ακολουθούν, αναφέρονται τα εγκεκριμένα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του ΤΕΙ Πειραιά, σε σύμπραξη με Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού αντίστοιχα. Τα Μ.Π.Σ. του ΤΕΙ μας σε σύμπραξη με Πανεπιστήμια του εξωτερικού εγκρίθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων αυτών σε συνδυασμό με τις διατάξεις των παρ. 12γ και 13 του άρθρου 5 του Ν. 2916/01 καθώς και τις διατάξεις της αριθμ. 60671/Ε5/12-6-2002 (Β’, 771) υπουργικής απόφασης και της έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Στον πίνακα 3, αναφέρονται τα υπόλοιπα Μ.Π.Σ. τα οποία λειτουργούν στο ΤΕΙ Πειραιά και για τα οποία αναμένεται η διαδικασία έγκρισης.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά στα πλαίσια της προσπάθειας του για ενημέρωση των φοιτητών και των πτυχιούχων, συγκεντρώνει πληροφοριακά έντυπα για τις μεταπτυχιακές σπουδές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και διοργανώνει ημερίδες με αυτό το θέμα. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πληρέστερη ενημέρωση στο θέμα αυτό μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο, καθημερινά 8:00-14:00.

Πληροφορίες:
Yπεύθυνη Εκπαιδευτικής Πληροφόρησης
Καλτσογιάννη Μαρία
Τηλ: +30 2105381294
e-mail: mkaltsogianni@gdias.teipir.gr
http://gdias.teipir.gr/post_grad_gr.htm


 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά