Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρησεών
Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων αφορά στην εφαρμογή της διοικητικής επιστήμης σε κάθε τομέα δράσης των επιχειρήσεων. Η εφαρμογή της διοικητικής επιστήμης ξεκινά από την ίδρυση της επιχείρησης και επεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια ζωής της. Αφορά το περιβάλλον της επιχείρησης, την οργάνωσή της, τον προγραμματισμό της, τη λήψη αποφάσεων και την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων στους τομείς παραγωγής - διάθεσης αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων - ανθρώπινου δυναμικού
 

Τμήμα Λογιστικής
Tο περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Oικονομίας καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μελέτης και εφαρμογής της Λογιστικής. Eπιδιώκει επιπλέον την συστηματική και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και την έρευνα και προώθηση της Λογιστικής επιστήμης και ανταποκρίνεται απόλυτα στις προϋποθέσεις του N. 2515/1997 (ΦEK 154/A') που θεσπίζει το επάγγελμα "Λογιστής-Φοροτεχνικός".
 

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά