ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ I

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου φυσικής Ι. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τον κανονισμό του εργαστηρίου, οδηγίες για την εκπόνηση της γραπτής εργασίας και τις σημειώσεις των εργαστηριακών ασκήσεων. Δίπλα σε κάθε άσκηση υπάρχει το αντίστοιχο φύλλο εργασίας που θα πρέπει να παραδώσετε στο τετράδιο σας. Στo τέλος υπάρχουν ανακοινώσεις σχετικές με τα εργαστήρια.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προσοχή: Οι σπουδαστές θα πρέπει να παραδίδουν κάθε φορά στο τετράδιο εργαστηρίων τις ασκήσεις που αναφέρονται στα αντίστοιχα φύλλα εργασίας που βρίσκονται στο τέλος κάθε άσκησης.