ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΕΑΕΚ
ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤ ΕΤΠΑ ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΥΠ 1: Αυτεπιστασία του Π.Π.Σ. του Τμήματος Η/Υ Συστημάτων
ΥΠ 2: Αυτεπιστασία: Διδακτικό Έργο των νέων μελών Ε.Π.
ΥΠ 3: Αναπαραγωγή – προμήθεια εκπαιδευτικών μέσων εργαλείων
ΥΠ 4: Προμήθεια αναλώσιμου εκπαιδευτικού υλικού
ΥΠ 5: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων υλικών
ΥΠ 6: Επισκευές – συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού / λογισμικού
ΥΠ 7: Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
ΫΠ 8: Αποσβέσεις (προμήθεια hardware)
ΥΠ 9: Αποσβέσεις (προμήθεια software )
ΥΠ 10: Αποσβέσεις (προμήθεια hardware)
ΥΠ 11: Προμήθεια Εξοπλισμου Τηλεκπαίδευσης-Τηλεδιάσκεψης
ΥΠ 12: Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων υλικών
ΥΠ 13: Επισκευές – συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού / λογισμικού


 

 

 
Ενίσχυση των ΤΠΕ του Τμήματος Η/Υ Συστημάτων Τ.Ε.Ι. Πειραιά
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η πρόταση που υποβλήθηκε - εγκρίθηκε και τώρα υλοποιείται έχει ως στόχο την βελτίωση των παρεχομένων από το Τμήμα σπουδών και υπηρεσιών δια των δράσεων :

1. Οργάνωση των προπτυχιακών σπουδών σε ολοκληρωμένους κύκλους μαθημάτων.

2. Αύξηση της εκπαιδευτικής ικανότητας του Τμήματος, ώστε να επωφελούνται όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές μιας πραγματικά ποιοτικής εκπαίδευσης (υπάρχουν σήμερα έντονοι χωροχρονικοί περιορισμοί).

3. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.

4. Ενίσχυση του εργαστηριακού μέρους των σπουδών.

5. Εισαγωγή νέων τρόπων και μέσων παροχής της διδασκαλίας.

6. Εισαγωγή διαδικασιών για συνεχή εξάσκηση των φοιτητών και παρατήρηση της προόδου των .

7. Ανάδειξη της αυτενέργειας και μύηση στην έρευνα.

Οι πιο πάνω δράσεις θα ενισχύσουν την ποιότητα των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, θα θεραπεύσουν αδύνατα σημεία που επισημάνθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών, στην έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος (έγινε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι), και θα ενισχύσουν την επιστημονική βάση των αποφοίτων ώστε εύκολα να αντιμετωπίσουν, επαγγελματική προσαρμογή, δια βίου εκπαίδευση.