ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ

ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΤ Πρόσκληση Α.Π. 287/18-01-2002

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων
Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και
αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών»
Κατηγορία Πράξεων 2.2.2 γ «Ενίσχυση των

ΤΠΕ στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΕΤΠΑ Πρόσκληση Α.Π. 3722/25-04-2002

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 5.2. «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών
για την Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 5.2.8«Υποστήριξη λοιπών δράσεων τουΕΚΤ
που απαιτούν εξοπλισμό»
Κατηγορία Πράξεων 5.2.8 α «Ενίσχυση των ΤΠΕ στη

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε:

 

Ιδρυματικός υπεύθυνος

Μόνιμος Καθηγητής
Αντωνίου Αντώνης

 


tpe@in.teipir.gr

ΤΗΛ : 210 5381261

FAX : 210 5381261