ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ

ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΤ Πρόσκληση Α.Π. 287/18-01-2002

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων
Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και
αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών»
Κατηγορία Πράξεων 2.2.2 γ «Ενίσχυση των

ΤΠΕ στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΕΤΠΑ Πρόσκληση Α.Π. 3722/25-04-2002

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 5.2. «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών
για την Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 5.2.8«Υποστήριξη λοιπών δράσεων τουΕΚΤ
που απαιτούν εξοπλισμό»
Κατηγορία Πράξεων 5.2.8 α «Ενίσχυση των ΤΠΕ στη

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

ΝΕΑ

·        Ολοκλήρωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

Ανάδοχοι του έργου : DATEC ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ , ΤΣΕΣΜΕΛΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ & ΣΙΑ, ΤΡΙΔΗΜΑΣ ΚΑΙ RS HELLAS,

 

·        Διεξαγωγή Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού στα πλαίσια του Υποέργου 12 «Νέα Προμήθεια Εκπαιδευτικών Αναλωσίμων»

Διαγωνισμός

·         1η Ιουλίου 2008 θα πραγματοποιηθεί η τελική ημερίδα του έργου "Ενίσχυση Σπουδών Πληροφορικής του Τμήματός Η/Υ Συστημάτων", όπου και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου. Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Αμαλία στο Σύνταγμα από τις 9:30 έως 17:00.

Πρόσκληση 

Πρόγραμμα Ημερίδας

DVD Παρουσίασης Έργου

·         Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός του Υποέργου 10 "Αποσβέσεις -Προμήθεια HARDWARE" καθώς παραδόθηκε από τον ανάδοχο ο εξοπλισμός συμφωνά με το Παράρτημα Γ του σχετικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού.

·         Αναμένεται η προκήρυξη του Διαγωνισμού του Υποέργου 12 " Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων"