ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ

ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΗΟΜΕ

ΕΚΤ

ΕΤΠΑ

ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ

Προμήθεια Η/Υ και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων

Προμήθεια επιστημονικών οργάνων.

Προμήθεια Λοιπού εξοπλισμού

Εξοδα Αναδιοργάνωσης

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ


Ο αιτούμενος εξοπλισμός είναι απαραίτητος για την υποστήριξη της Πρότασης “Ενίσχυσης των ΤΠΕ του Τμήματος Η/Υ Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά” . Ο αιτούμενος εξοπλισμός έρχεται να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό αυτόνομα αλλά και συμπληρωματικά, με τον υπάρχοντα εξοπλισμό, τις ανάγκες του Τμήματος και:

  • Να υποστηρίξει τις δράσεις που περιγράφονται στην πρόταση του έργου (ΕΚΤ) “Ενίσχυση των ΤΠΕ του Τμήματος Η/Υ Συστημάτων”.
  • Εξασφαλίζει από τα πρώτα εξάμηνα σπουδών την επαφή των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες και επιτρέπει τη μελέτη κυκλωμάτων τόσο με τον παραδοσιακό τρόπο όσο και μέσω ΗΥ.
  • Να δημιουργήσει μια πρώτη αρκετά καλή εργαστηριακή οικοδομή για τον νέο κύκλο μαθημάτων “Περιβάλλον” και να δημιουργήσει προϋποθέσεις για συνεργασία με άλλα τμήματα ή Ιδρύματα τόσο σε επίπεδο εκπαίδευσης όσο και σε επίπεδο έρευνας.
  • Να δημιουργήσει μια καλή βασική υποδομή για την εισαγωγή σε υψηλό επίπεδο νέων τρόπων εκπαίδευσης βαθμολόγησης και παρακολούθησης της επίδοσης των φοιτητών.