ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ

ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΤ Πρόσκληση Α.Π. 287/18-01-2002

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων
Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και
αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών»
Κατηγορία Πράξεων 2.2.2 γ «Ενίσχυση των

ΤΠΕ στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΕΤΠΑ Πρόσκληση Α.Π. 3722/25-04-2002

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 5.2. «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών
για την Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 5.2.8«Υποστήριξη λοιπών δράσεων τουΕΚΤ
που απαιτούν εξοπλισμό»
Κατηγορία Πράξεων 5.2.8 α «Ενίσχυση των ΤΠΕ στη

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

Ευρωπαϊκή Σύνοδο της Λισσαβώνας
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση του Κοινωνικού Αποκλεισμού

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ