Κέντρο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά και Νήσων ιδρύθηκε από το Υπουργείο Παιδείας με το Π.Δ. 143, ΦΕΚ 123/20-6-2001 και είναι συνδεδεμένο με το Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Πειραιά.

Σκοπός του Κέντρου είναι η διεξαγωγή έρευνας και η ανάληψη επιλεγμένων δράσεων τα αποτελέσματα των οποίων διατίθενται για την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχείρησης και της οικονομίας γενικότερα.

Στην εξυπηρέτηση των ανωτέρω στόχων, και ειδικότερα στην προσπάθεια των επιχειρήσεων να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας:

  • Αναλαμβάνει την οργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων και επαφών με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις.
  • Διευκολύνει την μεταφορά σύγχρονης εφαρμοσμένης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από ερευνητικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.
  • Οργανώνει ερευνητικά προγράμματα και εξειδικευμένα επαγγελματικά σεμινάρια.


 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά