Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Καταρτησής          (ΕΠΕΑΕΚ)

Το Β΄ Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτείται από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ΄ΚΠΣ). Στόχος του προγράμματος είναι η εμφάνιση του ενιαίου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με συμμετοχή των ΑΕΙ - ΤΕΙ σε συγκεκριμένα προγράμματα. Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν αρχικά από το Α΄ ΕΠΕΑΕΚ τα οποία εντάχθηκαν στο Β΄ ΕΠΕΑΕΚ.

Στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. το ΤΕΙ Πειραιά δραστηριοποιείται κυρίως στην εκτέλεση των παρακάτω ενεργειών:

1. Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθήκης – Β΄ ΕΠΕΑΕΚ.

2. Ανάπτυξη & Λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης – Β΄ ΕΠΕΑΕΚ.

3. Ανάπτυξη & Λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης – Β΄ ΕΠΕΑΕΚ 01.09.2001

4. Πρακτική Άσκηση – Β΄ ΕΠΕΑΕΚ.


5. Προγράμματα Σπουδών Επιλογής – Β΄ ΕΠΕΑΕΚ.

6. Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΕΙΣ) _ ΓΕΦΥΡΑ.


7. Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΕΙΣ) –
Β΄ ΕΠΕΑΕΚ.

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά