Προκηρύξεις  
α/α Περιγραφή
Αρχείο
  α.   Διακήρυξη του Διεθνή Διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά
 
  β.   Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων  τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Τμήματων Αυτοματισμού και Μηχανολογίας. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 07/06/07)
 
  γ   Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων  τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού. Τμήμα Ηλεκτρονικής     (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 07/06/07)
  δ.   Διακήρυξη για την φύλαξη των κτιρίων του ΤΕΙ Πειραιά
 
       
.
 

 

 


 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά