Επικοινωνία Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας
Διεύθυνση Διοικητικών Υποθέσεων
Διευθύντρια: Στράνη Ελένη
Τηλ. 210-5381361, 210-5692805
Fax: 210-5692805
Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας
Διευθύντρια: Γλαμπεδάκη Ανδριάνα
Τηλ. 210-5381357
Τμήμα Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Προϊσταμένη: Τριαντοπούλου - Τσάτα Δισμυρία
Τηλ. 210- 5381116
Τμήμα Σπουδών Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας (Γραφείο Διασύνδεσης)
Προϊσταμένη: Γλαμπεδάκη Ανδριάνα
Τηλ.210-5381357
Tμήμα Διοικητικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού
Προϊσταμένη: Παπαδοπούλου Μαρία
Τηλ. 210-5381166
Τμήμα Σπουδαστικής Μέριμνας
Προϊσταμένη: Αναγνωστοπούλου Όλγα
Τηλ 210-5381120
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου
Προϊσταμένη: Ορφανού Κωνσταντίνα
Τηλ. 210-5381106
Fax: 210-5450962, 210-5690801
Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας
Προϊστάμενος: Τρουλάκης Γρηγόριος
Τηλ 210-5381223, 210-5381254
Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και Επιτροπών
Προϊσταμένη: Μαρκοπούλου Αναστασία
Τηλ 210-5381115
Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης
Προϊσταμένη: Κερμελή Ευαγγελία
Τηλ 210-5381007, 210-5381008
Fax: 210-5690158, 210-5691785
Διεύθυνση Οικονομικού
Διευθυντής: Παπαδόπουλος Γεώργιος
Τηλ 210-5381366
Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών
Διευθυντής: Αγιοπετρίτης Ιωάννης
Τηλ 210-5381238, 210-5381204
Τμήμα Προϋπολογισμού
Προϊσταμένη: Βαμβακάς Ανδρέας
Τηλ 210-5381362
Τμήμα Πληροφορικής
Προϊστάμενος: Αγιοπετρίτης Ιωάννης
Τηλ 210-5381238, 210-5381204
Τμήμα Δαπανών και ΚΠΣ
Προϊσταμένη: Κυδωνάκη Μαρία
Τηλ. 210-5381172
Fax: 210-5691328
Τμήμα Μελετών και Κατασκευών
Προϊσταμένη: Νικολή Αγγελική
Τηλ 210-5381418
Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων
Προϊσταμένη: Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Τηλ 210-5381119, 210-5381107
Τμήμα Συντήρησης
Προϊστάμενος: Καπετάνιος Γεώργιος
Τηλ 210-5381336, 210-5381153
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας
Προϊσταμένη: Ανδρουλάκη Κωνσταντίνα
Τηλ 210-5381118, 210-5381365
Fax: 210-5623847
Γραφείο Π.Σ.Ε.Α.
Προϊστάμενος: Χατζήνας Δημήτριος
Τηλ. 210-5381313, 210-5381226
Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων
Προϊστάμενος: Βασιλειάδης Κυριάκος
Τηλ. 210-5381346, 210-5381303
Fax: 2105450965
Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
Προϊσταμένη: Συρίου Ελένη
Τηλ 210-5381356
Fax:210-5381315

 
Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα στο ΤΕΙ Πειραιά