ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                       Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

                                                              

                                                                         Αιγάλεω, 19 Ιουλίου 2019

 

                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Θέση του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τον

κατακερματισμό της Έρευνας και της Τεχνολογίας.

 

Με πρωτοβουλία της ΠΟΣΔΕΠ ήδη από το 2012 ξεκίνησε με αργά αλλά σταθερά βήματα η συζήτηση για τον

Ενιαίο Χώρο της  Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Η ΟΣΕΠ ΤΕΙ και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

αποδέχτηκαν την πρωτοβουλία της ΠΟΣΔΕΠ και έτσι άρχισε ένας εποικοδομητικός διάλογος για θέματα κοινού

ενδιαφέροντος μεταξύ των τριών, με αποκορύφωμα την κοινή παρουσία των Προεδρείων τους στη συνάντηση

με τον Υπουργό Οικονομικών Καθ. Γιάννη Στουρνάρα το 2014 για κοινά μισθολογικά θέματα που τους αφορούσαν.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, η πιο συστηματική αλληλεπίδραση μεταξύ των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

με συνεργασίες και συνέργειες των ΑΕΙ με τα Ερευνητικά Κέντρα σε ερευνητικά προγράμματα, με κοινά ΠΜΣ

και με εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών προς όφελος της έρευνας της καινοτομίας και της ανάπτυξης. Η Ενιαία

Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα είναι το μοντέλο που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη.

Για παράδειγμα το 2016 τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα της Γαλλία βρέθηκαν κάτω από μια κοινή ομπρέλα

σε περιφερειακό επίπεδο και στις ερευνητικές προτάσεις θα έπρεπε να συμμετέχουν απαραίτητα όλα  τα ΑΕΙ και

όλα τα Ερευνητικά Κέντρα της Περιφέρειας.

Ο ξαφνικός διαχωρισμός της Έρευνας και της Τεχνολογίας από την Ανώτατη Εκπαίδευση, η απόσπαση της ΓΓΕ

από το Υπουργείο Παιδείας και ο κατακερματισμός της, σε δύο Υπουργεία σίγουρα είναι ανασταλτικός παράγοντας,

διαρρηγνύει τον Ενιαίο Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και θα οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα

κατά την άποψή μας.

 

Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική η επαναφορά της ΓΓΕΤ και γενικότερα της Έρευνας και Τεχνολογίας στο Υπουργείο

Παιδείας.

                                                                           Για το Δ.Σ

 

                                                    Ο Πρόεδρος                        H  Γεν. Γραμματέας

 

                                                 Απόστολος Κοκκόσης              Λίλιαν Αντωνίου

 

 

 

 

Τ:     +30 210 5381 129-240

Μ:    + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org 

 

 

 

            ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                       Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

                                                              

                                                                          Αιγάλεω, 14 Ιουνίου 2019

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Το Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ (Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού) του ΠΑ.Δ.Α, χαιρετίζει την

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθ. Κ. Γαβρόγλου, που αποδέχτηκε την  

πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση πρώτου κύκλου

πενταετών (δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα) προγραμμάτων σπουδών στη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου.

Η δημοσίευση της απόφασης του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων στο ΦΕΚ 2323/13-6-2019,

για την ίδρυση επτά πενταετών (δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα) προγραμμάτων σπουδών της Σχολής Μηχανικών στο

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττική, αποτελεί τον πρώτο καθοριστικό βήμα για τη δημιουργία  δεύτερης Πολυτεχνικής

Σχολής στο Λεκανοπέδιο Αττικής και συμβάλλει σημαντικά στην ακαδημαϊκή ολοκλήρωση του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής.

Ολοκληρώνεται έτσι, η ακαδημαϊκή και ερευνητική οντότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, δεν είναι ΤΕΙ δεν είναι Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών. 

 

                                                                    Για το Δ.Σ

 

                                               Ο Πρόεδρος                        H  Γεν. Γραμματέας

 

                                            Απόστολος Κοκκόσης             Λίλιαν Αντωνίου

 

 

 

 

Τ:     +30 210 5381 129-240

Μ:    + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org 

 

 

 

 

         ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

  Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                      Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

 

                                                                         Αιγάλεω,  29 Μαΐου 2019

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Θέμα: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν είναι ΤΕΙ δεν είναι

Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών

 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρήθηκε μια συντονισμένη ομοβροντία δημοσιεύσεων σε βάρος του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Μ.Μ.Ε. Το Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής θεωρεί

υποχρέωση του να τοποθετηθεί, να υπερασπιστεί και να τεκμηριώσει με στοιχεία ως οφείλει την ίδρυση του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σε αντίθεση με εκπεφρασμένες απόψεις περί μετατροπής του σε Πανεπιστήμιο

Εφαρμοσμένων Επιστημών :

 1. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προέκυψε από την συγχώνευση των δύο πρώην ΤΕΙ

Αθήνας και Πειραιά.

 1. Πριν την συγχώνευση των δύο πρώην ΤΕΙ υπήρξε εξωτερική αξιολόγηση αμφοτέρων worthy of

merit, από εξωτερικούς αξιολογητές.

 1. Η εξωτερική αξιολόγηση πρότεινε ότι η πλειονότητα των τμημάτων των δύο ΤΕΙ πληρούσε τα

ακαδημαϊκά και ερευνητικά κριτήρια για την ίδρυση τρίτου κύκλου σπουδών (διδακτορικές διατριβές).

 1. Τα δύο αυτά ιδρύματα συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση του νεοιδρυθέντος ΕΛΙΔΕΚ

(Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) Ν 4429/2016, με το ΤΕΙ Κρήτης (Ελληνικό Μεσογειακό

Πανεπιστήμιο Κρήτης), μαζί με δύο ακόμη ΤΕΙ και την πλειονότητα (όχι όλων) των Πανεπιστημίων.

Όλα τα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας που συμμετείχαν στην Γ.Σ του ΕΛΙΔΕΚ, πληρούσαν κριτήρια

ακαδημαϊκότητας και ερευνητικής επίδοσης.

 1. Με την  πρόσφατη ένταξη της ΕΣΔΥ (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας) ΕΝ 4651/2019, στο Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής ο συνολικός αριθμός των μελών ΔΕΠ ξεπερνά τα 600 μέλη και μαζί με τα μέλη ΕΔΙΠ,

ΕΤΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό το σύνολο της ακαδημαϊκής  κοινότητας ξεπερνά τα 1000 άτομα.

 1. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι Σχολές Δημόσιας Υγείας υπάρχουν μόνο, στα μεγαλύτερα

Πανεπιστήμια των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ,

του Γέιλ και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

 1. Η ίδρυση πενταετών προγραμμάτων σπουδών για τη Σχολή Μηχανικών μετά την ψήφιση του Ν. 4610/2019

δίνει την δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής να εναρμονιστεί πλήρως με την υφιστάμενη

κατάσταση στην Ανώτατη Εκπαίδευση στις Επιστήμες Μηχανικών και να δημιουργήσει σύντομα τη δική

του Πολυτεχνική Σχολή, τη δεύτερη στο Λεκανοπέδιο Αττικής.

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής δεν είναι ΤΕΙ δεν είναι Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών.

                                                                    Για το Δ.Σ

 

                                               Ο Πρόεδρος                        H  Γεν. Γραμματέας

 

                                            Απόστολος Κοκκόσης             Λίλιαν Αντωνίου

 

 

 

 

Τ:     +30 210 5381 129-240

Μ:    + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org 

 

 

 

  ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                       Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

 

                                                                          Αιγάλεω,  21 Μαΐου 2019

 

Κυρίες και κύριοι,

 

Ζούμε ιστορικές στιγμές μετά την ίδρυση του τρίτου μεγαλύτερου Πανεπιστημίου στη χώρα μας

Είναι πλέον γεγονός οι Πρώτες Εκλεγμένες Πρυτανικές Αρχές του ΠΑ.Δ.Α στην σύντομη ιστορία

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 

Θέλουμε να συγχαρούμε τον Πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής Θανάση Νασίοπουλο

και τα μέλη της Κ.Ε.Ε, όπως και όλους όσους συμμετείχαν στην διεκπεραίωση της εκλογικής

διαδικασίας της 15ης και 20ης Μαΐου 2019. Η εκλογική διαδικασία υπήρξε άψογη, αψεγάδιαστη

και ανταποκρίθηκε πλήρως στα υψηλά ακαδημαϊκά και δημοκρατικά κριτήριά που είναι άρρηκτα

συνδεδεμένα με τη λειτουργία ενός Πανεπιστημίου.

 

Συγχαρητήρια λοιπόν στις Πρώτες Εκλεγμένες Πρυτανικές Αρχές:

 

 1. Στον Πρύτανη, Παναγιώτη Καλδή
 2. Στις τρείς κυρίες Αντιπρυτάνεις, Γραμματή Πάντζιου, Ευανθία Πααπαγεωργίου και

Κλειώ Σγουροπούλου  και στον Αντιπρύτανη Γιάννη Καλδέλλη

 

Επίσης αξίζουν συγχαρητήρια στους υποψήφιους για τη θέση του Πρύτανη, Μαρία Βενετίκου

και Γιάννη Τσάκνη και στους υποψήφιους για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων, Γιώργο Παναγιάρη,

Σάββα Βασιλειάδη, Βασίλη Πανάγου, Γρηγόρη Βλασσά, Παντελή Μαλατέστα και Αλέξανδρο

Σαχινίδη. Αυτός ο πλουραλισμός και η ευγενή άμιλλα των  υποψηφίων όπως και η μεγάλη

συμμετοχή 90%, των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας στις εκλογές, απέδειξαν το μεγάλο

ενδιαφέρον όλων για την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του Πανεπιστημίου.

 

Όλοι πιστεύουμε, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό ότι οι νέο εκλεγμένες 

Πρυτανικές Αρχές θα αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη που θα δώσει την απαραίτητη ακαδημαϊκή

και ερευνητική ώθηση, μέσα σε ένα διαρκώς αναπτυσσόμενο και εξελισσόμενο ανταγωνιστικό

περιβάλλον  στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα.

 

                                                                  Για το Δ.Σ

 

                                          Ο Πρόεδρος                        H  Γεν. Γραμματέας

 

                                     Απόστολος Κοκκόσης                 Λίλιαν Αντωνίου

 

 

 

 

Τ:     +30 210 5381 129-240

Μ:    + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org

 

 


  ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                      Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

 

                                                                           Αιγάλεω,  9 Μαΐου 2019

 

                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: Παρουσίαση Θέσεων Υποψηφίων για τις εκλογές Πρυτάνεων και

Αντιπρυτάνεων του ΠΑ.Δ.Α

 

Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας,

 

Το Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α, αποφάσισε ομόφωνα στη  συνεδρίασή της 8ης Μάϊου 2019 να καλέσει τις

υποψήφιες και τους υποψήφιους για τις Πρυτανικές Εκλογές της 15ης και 16ης Μάϊου 2019 να

παρουσιάσουν τις θέσεις τους την Δευτέρα 13 Μαΐου στο Αμφιθέατρο της ΠΑΝ 2 ως εξής:

 

1.      11:00-12:00 Παρουσίαση των θέσεων των υποψήφιων Πρυτάνεων

2.      12:00-14:00 Παρουσίαση των θέσεων των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων

 

Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η παρουσίαση των θέσεων των υποψήφιων Πρυτάνεων και

Αντιπρυτάνεων στην ακαδημαϊκή κοινότητα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου που προήλθε από τη

συγχώνευση των δύο πρώην ΤΕΙ, Αθήνας και Πειραιά. Πιστεύουμε ότι είναι ευκαιρία, τα μέλη ΔΕΠ,

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το Διοικητικό Προσωπικό  να γνωρίσουν τους υποψήφιους για τις πρυτανικές εκλογές,

δεδομένου ότι αυτές θα είναι οι πρώτες εκλογές στην ιστορία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί, είναι η παρουσίαση των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά, όπως θα

είναι και στα ψηφοδέλτια. Επειδή οι υποψήφιοι έχουν στείλει βιογραφικό σημείωμα σε όλα τα μέλη της

ακαδημαϊκής κοινότητας, ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικητικό Προσωπικό, θα θέλαμε όλοι οι υποψήφιοι

να εκφράσουν προφορικά τις θέσεις και τις απόψεις τους για το τι μέλλει γενέσθαι με το αύριο του ΠΑ.Δ.Α. 

 

Θα οριστεί χρόνος ομιλίας, ίδιος προφανώς για όλους τους υποψήφιους και μετά την ομιλία θα ανοίξει

κατάλογος ερωτήσεων. Το Προεδρείο του συλλόγου θα κάνει απλά και μόνο διαχείριση της διαδικασίας

χωρίς καμία άλλη παρέμβαση. Ζωντανή μετάδοση της παρουσίασης των θέσεων των υποψήφιων στο

www.uniwa.gr

                                                                           

                                                                          Για το Δ.Σ

 

                                                      Ο Πρόεδρος                        H  Γεν. Γραμματέας

 

                                                 Απόστολος Κοκκόσης               Λίλιαν Αντωνίου

 

 

 

Τ:     +30 210 5381 129-240

Μ:    + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org 

 

  ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                       Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

 

                                                                           Αιγάλεω,  8 Μαΐου 2019

 

                                     ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Το ΔΣ του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ομόφωνα, στη συνεδρίαση της 8ης Μαΐου 2019 θεωρεί

ότι, μετά και τη δημοσίευση του ΦΕΚ του Ν4610/7-5-2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στη

τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» από το Υπουργείο

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα πρέπει:

Α)  Όλα τα τμήματα της Σχολής Μηχανικών να ολοκληρώσουν τα πενταετή προγράμματα σπουδών (10 εξάμηνα) έτσι

ώστε αυτά να αποσταλούν από τη Δ.Ε του ΠΑ.Δ.Α για έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι μεγάλη η πρόκληση,

και κατά τη άποψη μας θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία ίδρυσης της δεύτερης Πολυτεχνικής Σχολής στο

Λεκανοπέδιο Αττικής. Επίσης θα πρέπει να ζητηθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας για τους φοιτητές

που θα πάρουν πτυχίο από τα νέα πενταετή τμήματα. Πιο συγκεκριμένα να υπάρξουν δύο μόνο κατηγορίες αποφοίτων

της Σχολής Μηχανικών, απόφοιτοι ΠΑ.Δ.Α πενταετούς φοίτησης και απόφοιτοι ΤΕΙ τετραετούς φοίτησης.

Β)   Άμεσα να θεσμοθετηθεί μια ξεκάθαρη διαδικασία πλήρους ισοτίμησης-αντιστοίχισης των πτυχίων  των αποφοίτων

των ΤΕΙ με τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα, όπως συνέβη αδιακρίτως σε κάθε «Πανεπιστημιοποίηση» Ανώτατου ή

Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος κατά το παρελθόν.

Γ)  Να υπάρξει άμεσα νομοθετική παρέμβαση που θα αντιμετωπίζει όλες τις εκκρεμότητες των μελών ΔΕΠ που έχουν

προκύψει από τις συγχωνεύσεις μεταξύ των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προς όφελος της ομαλής και

χωρίς προβλήματα μετάβασης στα νέα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. τα προσωποπαγή μέλη ΔΕΠ

όλων των βαθμίδων να έχουν τις ίδιες αμοιβές με τα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές

εφαρμογών) εντάσσονται σε μόνιμες οργανικές θέσεις (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) ή σε προσωποπαγείς θέσεις

(χωρίς διδακτορικό) λεκτόρων Πανεπιστήμιο με το μισθολογικό καθεστώς λέκτορα πανεπιστημίου, διαδικασία εξέλιξη

των Λεκτόρων Εφαρμογών, κ.ά)

Δ)  Ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των πρώην ΤΕΙ.

 

                                                                              Για το Δ.Σ

 

                                                      Ο Πρόεδρος                        H  Γεν. Γραμματέας

 

                                                 Απόστολος Κοκκόσης               Λίλιαν Αντωνίου

 

 

 

 

Τ:     +30 210 5381 129-240

Μ:    + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org 

         

  ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                      Πανεπιστημίου  Δυτικής ΑττικήςΤο νέο Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που πρόκυψε από τις εκλογές

της 5ης Φεβρουαρίου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα την 13η Φεβρουαρίου 2019 και απαρτίζεται

από:

 

Πρόεδρος:  Κοκκόσης Απόστολος

Αντιπρόεδρος:  Παραλίκα Μαρία

Γεν. Γραμματέας:  Αντωνίου Λίλιαν

Ειδικός Γραμματέας:  Μπόγρης Αντώνης

Ταμίας:  Πυρομάλης Δημήτρης

Τακτικά μέλη:  Βεντούρας Ερρίκος 

                           Βογιατζάκη Χρύσα 

                           Καλαντώνης Πέτρος

                           Καμινάρης Σταύρος

                           Κανδαράκης Γιάννης

                           Νίκας Κωνσταντίνος

 

                          Για το Δ.Σ

 

        Ο Πρόεδρος                        H  Γεν. Γραμματέας

 

     Απόστολος Κοκκόσης             Λίλιαν Αντωνίου
Τ:     +30 210 5381 129-240

Μ:    + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org 

Web: http://pmc.teipir.gr 

 

  ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                       Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

 

        ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 5-2-2019

 

Α. Για το Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

Ψήφισαν 342, έγκυρα 329 λευκά 8 και άκυρα 5.

 

 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ  150 ψήφοι εκλέγονται οι:

1.  ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    83

2.  ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ       77

3.  ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ         67

4.  ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ       36

5.  ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   32

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.  ΤΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΟΣ    29

2.  ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ     27

3.  ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ        25

4.  ΚΟΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ             21

5.  ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γ.     21

6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.       19

7.  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ    18

8.  ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ               12

9.  ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12

10. ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ     10

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  112 ψήφοι, εκλέγονται οι

1.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      56

2.  ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ           54

3.  ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ          51

5.  ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑ            28

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΤΕΛΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΑ         24

2. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ     24

3. ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ           22

4  ΣΕΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.                22

5. ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΤΣΑΣΙΑ           17

6. ΤΣΙΛΑΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ           16

7. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ        15

8. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ         10

 

ΔΗΠΑΚ  67 ψήφοι, εκλέγονται οι:

1.  ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ                29

2.  ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ     27

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΣΙΝΙΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      27

2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ            23

3. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ          20

4. ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ             19

5. ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ              14

6. ΣΦΥΡΌΕΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 12

7. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            9

8. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     8

9 ΡΑΜΠΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ               8

      

Β. Για ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ στην ΠΟΣΔΕΠ

Ψήφισαν 348 ψηφοδέλτια, έγκυρα 336 λευκά 6 και άκυρα 6.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ  166 ψήφοι, εκλέγονται οι:

1.  ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             46

2.  ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ           45

3.  ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                22

4.  ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ              17

5.  ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       16

6. ΒΙΒΙΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ                  15

7. ΤΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                14

8. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ  14

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1.  ΤΚΟΡΚΑΣ ΗΛΙΑΣ                        12

2.  ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ            12

3.  ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.            10

4.  ΔΕΛΤΣΙΔΟΥ ΑΝΝΑ                      9

5.  ΚΟΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                    8

6.  ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ           7

7. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ             7

8.  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.         6

9.  ΓΟΥΡΟΥΝΤΗ ΚΛΕΑΝΘΗ            6

9.  ΜΠΕΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ              2

10. ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ ΑΠΠ/ΛΟΣ           2

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  111 ψήφοι, εκλέγονται οι:

1.  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ      40

2.  ΜΠΟΓΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ          31

3.  ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΕΡΡΙΚΟΣ         30

4.  ΣΕΡΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ               13

5. ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ ΧΡΥΣΑ           12

6. ΒΕΛΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ            9

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΑΙΚ/ΝΗ      7

2. ΤΕΛΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ               6

3. ΠΑΓΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ            6

4. ΤΣΙΛΑΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ            6

5. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ         5

6. ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ          3

 

ΔΗΠΑΚ  59 ψήφοι εκλέγονται οι:

1.  ΠΑΡΑΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ               26

2.  ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ    13

3.  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ           13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1. ΣΙΝΙΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       9

2. ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             6

3. ΕΦΕΝΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ               6

4. ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ            6

5. ΣΦΥΡΌΕΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ 4

6. ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                4

7. ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ       2

           

Παρατήρηση: Τα παραπάνω αποτελέσματα για τους ισοψηφήσαντες

προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης.

 

 Από την Εφορευτική Επιτροπή

 

 

  ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

    Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                       Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

 

                                                              Αιγάλεω,  9 Ιανουαρίου 2019

 

                                   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενική Συνέλευση ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α 22 Ιανουαρίου 2019

 

Πρόσκληση σε Γ.Σ του ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α, Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο

της Πανεπιστημιούπολης 1.

Κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δ.Ε του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής, θα εκδοθεί απόφαση από τη Δ.Ε του Ιδρύματος για τη μη πραγματοποίηση των μαθημάτων από

12:00-15:00 την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Απολογισμός του Προσωρινού Δ.Σ.
 2. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών για την ανάδειξη των μελών του νέου Δ.Σ του ΕΣΔΕΠ, ΠΑ.Δ.Α

και εκπροσώπων του ΕΣΔΕΠ στην ΠΟΣΔΕΠ.

 

Σας ενημερώνουμε ότι  μέχρι και την ημέρα της Γ.Σ του συλλόγου θα μπορούν τα μέλη ΔΕΠ του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφή τους στον σύλλογο,

καθημερνά από 12:00-14:00 στα γραφεία του συλλόγου, είτε της Πανεπιστημιούπολης 1 είτε της

Πανεπιστημιούπολης 2. Επίσης θα μπορούν να εγγραφούν πριν, ή και κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

 

Για το Προσωρινό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α.

 

Απόστολος Κοκκόσης         Μαρία Παραλίκα       Ευαγγελία Αντωνίου

Πρόεδρος                              Αντιπρόεδρος            Γενική  Γραμματέας

 

 

 

Τ:      + 30 210 5381129-240 (W)

Μ:    + 30 6944345256 

Ε:       akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org

Web:  http://pmc.teipir.gr

 

 

 

 

ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

Ενιαίος Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού

                    Πανεπιστημίου  Δυτικής Αττικής

 

                                                              Αιγάλεω, 7 Δεκεμβρίου 2018

 

                                   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Θέμα: Ενημέρωση μελών ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 

Το προσωρινό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ του ΠΑ.Δ.Α σας ενημερώνει για τα παρακάτω:

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία νομιμοποίησης του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού

Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το κόστος εξόδων νομιμοποίησης στο Ειρηνοδικείο Αθηνών (252,78 ευρώ) και στην εισαγγελία,

περιφέρεια, δικαστικές δημοσιεύσεις και εγγραφή στα βιβλία του Πρωτοδικείο Αθηνών (278,3 ευρώ),

καλύφθηκαν εξ' ολοκλήρου από τον ΕΣΕΠ Πειραιά.

Το επόμενο βήμα του συλλόγου είναι η απόκτηση ΑΦΜ από την εφορία. Το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ

θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου έως την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Οι αντιπρόσωποι του ΕΣΔΕΠ ΠΑ.Δ.Α για το συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα πρέπει να έχουν εκλεγεί

μέχρι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019.

 

Για το Προσωρινό Συμβούλιο του ΕΣΔΕΠ τπυ ΠΑ.Δ.Α

 

Απόστολος Κοκκόσης         Μαρία Παραλίκα       Ευαγγελία Αντωνίου

Πρόεδρος                             Αντιπρόεδρος             Γενική  Γραμματέας

 

 

 

Τ:      + 30 210 5381129-240 (W)

Μ:     + 30 6944345256

Ε:      akokkos@uniwa.gr, apostolos.kokkosis@theiet.org

Web: http://pmc.teipir.gr

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

                                                                                                       

                                                                                                      Αιγάλεω, 14 Νοεμβρίου 2018                                                                                                                                                                       

                                                                                            

                        ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                             Προσφυγές μελών ΔΕΠ Πειραιά 2η Λίστα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι και η 2η λίστα προσφυγών μελών ΔΕΠ Πειραιά κατατέθηκε στα

δικηγορικά γραφεία των κυρίων Σ. Βλαχόπουλο και Δ. Σπυρόπουλο.

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά ομόφωνα αποφάσισε να καλύψει, με το ποσό των 10 ευρώ μέρος της

προσφυγής (90 ευρώ), δηλαδή το υπόλοιπο ποσό των 80 ευρώ ανά προσφυγή θα πρέπει το

αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 να έχει κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρ. Λογ. 151/001871-68

ΙΒΑΝ: GR43 0110 1510 0000 1510 0187 168 / BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: Κατσαντώνη Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

Αιτιολογία: ΕΠΙΘΕΤΟ - ΜΠ17ΤΕΙ

 

Επίσης συμφωνήσαμε στην προσφυγή να συμπεριληφθούν και τα δώρα των ετών 2017-2018 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Προσφυγές μελών ΔΕΠ Πειραιά 2η Λίστα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι και η 2η λίστα προσφυγών μελών ΔΕΠ Πειραιά κατατέθηκε στα

δικηγορικά γραφεία των κυρίων Σ. Βλαχόπουλο και Δ. Σπυρόπουλο.

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά ομόφωνα αποφάσισε να καλύψει, με το ποσό των 10 ευρώ μέρος της

προσφυγής (90 ευρώ), δηλαδή το υπόλοιπο ποσό των 80 ευρώ ανά προσφυγή θα πρέπει το

αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 να έχει κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρ. Λογ. 151/001871-68

ΙΒΑΝ: GR43 0110 1510 0000 1510 0187 168 / BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: Κατσαντώνη Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

Αιτιολογία: ΕΠΙΘΕΤΟ - ΜΠ17ΤΕΙ

 

Επίσης συμφωνήσαμε στην προσφυγή να συμπεριληφθούν και τα δώρα των ετών 2017-2018 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Προσφυγές μελών ΔΕΠ Πειραιά 2η Λίστα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι και η 2η λίστα προσφυγών μελών ΔΕΠ Πειραιά κατατέθηκε στα

δικηγορικά γραφεία των κυρίων Σ. Βλαχόπουλο και Δ. Σπυρόπουλο.

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά ομόφωνα αποφάσισε να καλύψει, με το ποσό των 10 ευρώ μέρος της

προσφυγής (90 ευρώ), δηλαδή το υπόλοιπο ποσό των 80 ευρώ ανά προσφυγή θα πρέπει το

αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 να έχει κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρ. Λογ. 151/001871-68

ΙΒΑΝ: GR43 0110 1510 0000 1510 0187 168 / BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: Κατσαντώνη Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

Αιτιολογία: ΕΠΙΘΕΤΟ - ΜΠ17ΤΕΙ

 

Επίσης συμφωνήσαμε στην προσφυγή να συμπεριληφθούν και τα δώρα των ετών 2017-2018 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Προσφυγές μελών ΔΕΠ Πειραιά 2η Λίστα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι και η 2η λίστα προσφυγών μελών ΔΕΠ Πειραιά κατατέθηκε στα

δικηγορικά γραφεία των κυρίων Σ. Βλαχόπουλο και Δ. Σπυρόπουλο.

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά ομόφωνα αποφάσισε να καλύψει, με το ποσό των 10 ευρώ μέρος της

προσφυγής (90 ευρώ), δηλαδή το υπόλοιπο ποσό των 80 ευρώ ανά προσφυγή θα πρέπει το

αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 να έχει κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρ. Λογ. 151/001871-68

ΙΒΑΝ: GR43 0110 1510 0000 1510 0187 168 / BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος: Κατσαντώνη Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

Αιτιολογία: ΕΠΙΘΕΤΟ - ΜΠ17ΤΕΙ

 

Επίσης συμφωνήσαμε στην προσφυγή να συμπεριληφθούν και τα δώρα των ετών 2017-2018 χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

 

Θέμα: Προσφυγές μελών ΔΕΠ Πειραιά 2η Λίστα

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι και η 2η λίστα προσφυγών μελών ΔΕΠ Πειραιά κατατέθηκε στα

δικηγορικά γραφεία των κυρίων Σ. Βλαχόπουλου  και Κατσαντώνη-Δ. Σπυρόπουλου

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά ομόφωνα αποφάσισε να καλύψει, με το ποσό των 10 ευρώ μέρος

της προσφυγής (90 ευρώ), δηλαδή το υπόλοιπο ποσό των 80 ευρώ ανά προσφυγή θα πρέπει το

αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 να έχει κατατεθεί στον παρακάτω λογαριασμό:

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αρ. Λογ. 151/001871-68

ΙΒΑΝ: GR43 0110 1510 0000 1510 0187 168 / BIC: ETHNGRAA

Δικαιούχος:  Κατσαντώνη Σπυρόπουλος Δικηγορική Εταιρεία

Αιτιολογία: ΕΠΙΘΕΤΟ - ΜΠ17ΤΕΙ.

 

                                                              Για το Δ.Σ

                                              

                            Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

      

                      Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

                                                                                                      

                                                                                                             Αιγάλεω, 19 Ιουλίου 2018                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     

                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Απάντηση του ΕΣΕΠ Πειραιά στο Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης 15/10.07.2018 της

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά με αφορμή το Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης 15/10.07.2018 της

Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Θέμα 36ο), που περιλαμβάνει διευκρινήσεις

σχετικές με την «Αυτοδύναμη Διδασκαλία σε Μαθήματα Προπτυχιακών Σπουδών» επισημαίνει τα παρακάτω:

 1. Η κατανομή του διδακτικού έργου και οι αναθέσεις διδασκαλίας γίνονται από τις Γ.Σ των Τομέων και

επικυρώνονται με σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων, ενώ οι Κοσμητείες

ασκούν τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας.

 1. Οι Λέκτορες καθώς επίσης και οι Λέκτορες Εφαρμογών είναι μέλη ΔΕΠ, σύμφωνα με την κείμενη

 Νομοθεσία και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν. Ο επιχειρούμενος όμως ‘’αποκλεισμός’’ τους από

τη δυνατότητα  ανάθεσης σ’  αυτούς αυτοδύναμης διδασκαλίας, σύμφωνα με τις παρεχόμενες διευκρι-

νήσεις, σε αντίθεση μάλιστα με το ΕΔΙΠ (που όμως δεν είναι ανήκουν στα μέλη ΔΕΠ και στις εκλογές

των οργάνων διοίκησης συμμετέχουν με ποσόστωση), συγκρούεται με την κείμενη Νομοθεσία.

Οι ΕΔΙΠ που διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα μπορούν να αναλάβουν αυτοδύναμη διδασκαλία μαθήματος

 ενώ δεν αναφέρεται το ίδιο για τους Λέκτορες εφαρμογών που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα. Αντίθετα

ο ρόλος των λεκτόρων (με ή χωρίς διδακτορκό τίτλο) περιορίζεται στην επικουρική διδασκαλία εργαστηρίων

και ασκήσεων.

 1. Οι ΕΔΙΠ τοποθετήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κατόπιν μετατάξεων τους, προερχόμενοι είτε

από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, είτε από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, χωρίς φυσικά να έχουν εκλεγεί

στις θέσεις τους με τις ανοικτές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για όλα τα μέλη ΔΕΠ.

 1. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι παραπάνω ενέργειες αποστερούν από τα Τμήματα του νεοσύστατου

ΠΑ.Δ.Α, εμπειρότατο διδακτικό προσωπικό, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις διαθέτει υπερεικοσαετή 

αυτόνομη διδασκαλία μαθημάτων, βιβλία, επιστημονικές δημοσιεύσεις (papers), ετεροαναφορές (citations),

συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα κ.ά. Ουσιαστικά και τυπικά όμως, μέχρι τώρα αυτά τα μέλη ΔΕΠ

ασκούσαν τα διδακτικά τους καθήκοντα, με νόμιμες αναθέσεις, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιτυχή

λειτουργία των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

 1. Θα πρέπει επίσης, να σημειωθεί ότι στην πορεία επιτυχίας του εγχειρήματος της ίδρυσης και εύρυθμης

λειτουργίας του ΠΑ.Δ.Α. χρειάζονται όλοι, χωρίς διαχωρισμούς και άστοχους αποκλεισμούς, που

δημιουργούν μάλιστα έντονες δυσαρέσκειες, ανασφάλειες και φυσικά εξαιρετικά αρνητικό κλίμα. 

Καλούμε, ως εκ τούτου τη Διοικούσα  Επιτροπή του ΠΑ.Δ.Α. να αποφεύγει τέτοιου είδους άκαιρες παρεμβάσεις στα

Τμήματα και στις Σχολές του Πανεπιστημίου. Θεωρούμε ότι οι τομείς και τα τμήματα είναι τα πλέον κατάλληλα, χωρίς

έξωθεν παρεμβάσεις, να αναλάβουν τις σωστές πρωτοβουλίες, για την καλύτερη υποστήριξη και εξυπηρέτηση των

Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων τους, όπως γνωρίζουν και πράττουν μέχρι τώρα άριστα. 

                                                        Για το Δ.Σ

                                      Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας      

                                Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ           ΠΕΙΡΑΙΑ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

                                                                                                   Αιγάλεω, 17 Ιουλίου 2018                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     

                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Συγχαρητήρια του ΕΣΕΠ  Πειραιά στην ομάδα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ ομόφωνα εκφράζει τα θερμά συγχαρητήρια

στην ομάδα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στούς Καθηγητές

της και στους φοιτητές της,  για την θέση τους στην πρώτη δεκάδα  των καλύτερων

ομάδων του κόσμου, στον ετήσιο διεθνή αγώνα Shell Eco Marathon (4-8 Ιουλίου)

που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου.

 

Αποτελεί μεγάλη τιμή για την ομάδα «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»  η θέση που κατέλαβαν στον

ετήσιο διεθνή αγώνα Shell Eco Marathon και σίγουρα αντανακλά την υψηλή ποιότητα

τόσο των Καθηγητών όσο και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η επιτυχία της ομάδας  «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» προήλθε από την επίμονη εθελοντική προσπάθεια

καθηγητών και φοιτητών, που παρά τον χαμηλό προϋπολογμό σε σύγκριση με άλλες

ανταγωνιστικές  ομάδες  πραγματικά εθριάμβευσε.

 

Θα πρέπει  η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να σταθεί αρωγός στις

προσπάθειες της  ομόδας «ΠΟΣΕΙΔΩΝ»,  όχι μόνο η ηθικά αλλά και αυξάνοντας τον

προϋπολογισμό της, που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσπαθειές της για την

κατάληψη ακόμα καλύτερης θέσης στην παγκόσμια κατάταξη. 

 

                                                                Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

   

           

                  Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

 

Σημ. Το Δελτίο Τύπου έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του συλλόγου

http://ikaros.teipir.gr/esep/

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

                                                                                                     

                                                                                                                          Αιγάλεω, 4 Ιουλίου 2018                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά στη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2018 αισθάνθηκε την υποχρέωση να

τοποθετηθεί στην παραίτηση του Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής και πρώην Πρύτανη του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, Καθηγητή Λάζαρου Βρυζίδη.

 

Η ιστορία του πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ συνδέεσαι άμεσα με την παρουσία του Καθηγητή Λάζαρου

Βρυζίδη στο τιμόνι του Ιδρύματος τα τελευταία οκτώ χρόνια.

Η συνεισφορά του στην εξέλιξη του πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ σε ένα από τα κορυφαία Ιδρύματα  της

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης υπήρξε όντως πολύ σημαντική.

Επιστέγασμα υπήρξε η δημιουργία 18 ΠΜΣ, άλλων αυτοδύναμων και άλλων με συνεργασία

ημεδαπών Πανεπιστημίων (ΕΚΠΑ) ή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής City Seattle University,

(USA) Kentucky University (USA), Kingston (U.K), Herriot Watt (U.K), ή και ΠΜΣ σε συνεργασία

με επιμελητήρια όπως το ΕΒΕΠ. 

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τα προγράμματα FP6, FP7, HORIZON 2020, κ.ά, δημιούργησαν τις

κατάλληλες προϋποθέσεις,  έτσι ώστε το πρώην ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ να ικανοποιεί πλήρως τα απαιτούμενα

ακαδημαϊκά και ερευνητικά κριτήρια που τελικά οδήγησαν στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής σε συγχώνευση με το ΤΕΙ Αθήνας. Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά θεωρεί ότι η απουσία του από

την Αντιπροεδρία της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα αφήσει  πίσω

της ένα δυσαναπλήρωτο κενό. 

 

Καλούμε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλη

ΔΕΠ,  ΕΤΕΠ,  ΕΔΙΠ και το Διοικητικό Προσωπικό, να ανταποκριθούν με υπευθυνότητα και

αίσθημα ευθύνης, στις μεγάλες προσδοκίες που ανοίγονται μπροστά τους, με την ίδρυση του

Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να υποδεχτούν με επιτυχία τους 4300 νέους φοιτητές

τον προσεχή Οκτώβριο 2018

                                                        Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας     

                   Απόστολος  Κοκκόσης                             Πέτρος Καλαντώνης

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

                                                                                                    

                                                                                                                               Αιγάλεω, 18 Ιουνίου 2018                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     

                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ  στη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2018 ομόφωνα

αποφάσισε τα παρακάτω:

1.     Θεωρεί ότι το δελτίο τύπου του συλλόγου της 10ης Μάϊου 2018 που είναι

ανηρτημένο στην ιστοσελίδα http://ikaros.teipir.gr/esep/, εξακολουθεί

να παραμένει επίκαιρο, χωρίς ουσιαστικά να έχουν βρεθεί λύσεις σε όσα αναφέρονται

σε αυτό.

2.     Εξακολουθεί να πιστεύει ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν πλέον δραματικά,

 ενόψει μάλιστα της υποδοχής των περίπου 4300 φοιτητών τον  Οκτώβριο.

Το ΠΑ.Δ.Α θα πρέπει να προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις, ενδοιασμούς και άλλες αναβολές,

 έτσι ώστε να γίνουν όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες που θα διασφαλίσουν την ομαλή

 και απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ Πειραιά επίσης αποφάσισε ομόφωνα:

α) Την επιλογή των Δικηγορικών Γραφείων των Σ. Βλαχόπουλου και Δ. Σπυρόπουλου

 για τις ομαδικές προσφυγές των μελών ΔΕΠ. Το αρχικό ποσό  προσφυγής ανά μέλος είναι

100 ευρώ. Αποφασίστηκε ο σύλλογος ανάλογα με τις οικονομικές του δυνατότητες να καλύψει

 μέρος αυτού του ποσού. Σύντομα θα επικοινωνήσουμε με όλες τις λεπτομέρειες.

β)  Να προσφέρει το ποσό των 500 ευρώ για την υποστήριξη της καλοκαιρινής απασχόλησης

 των παιδιών των μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και του Διοικητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου

 Δυτικής Αττικής.

Αγωνιζόμαστε για Δημόσια, Δωρεάν, Ποιοτική Ανώτατη Εκπαιδευση προς όφελος της κοινωνίας.

                                                        Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας     

                 Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ              ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

                                                                                                      

                                                                                                      Αιγάλεω, 25 Μάϊου 2018                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      

                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ. του ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ καλεί τα μέλη του να συμετάσχουν στην 24ωρη 

Απεργιακή Κινητοποίηση που οργανώνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι

επιστημονικοί φορείς την Τετάρτη 30 Μάϊου 2018.

Αγωνιζόμαστε για:

1.     Την κατάργηση των μνημονιακών πολιτικών.

2.     Τη διάλυση των εργασιακών σχέσεων.

3.     Τη μείωση μισθών και συντάξεων.

4.     Τη βελτίωση  της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

5.     Την αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την προκήρυξη νέων θέσεων

μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και Διοικητικού Προσωπικού.

 

Αγωνιζόμαστε για Δημόσια, Δωρεάν, Ποιοτική Ανώτατη Εκπαιδευση προς όφελος

 της κοινωνίας.

                                                        Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

                   Απόστολος  Κοκκόσης                         Πέτρος Καλαντώνης

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ           ΠΕΙΡΑΙΑ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@puas.gr

 

Αρ. Πρωτ. 3/2018                                                                                                       

                                                                                                      Αιγάλεω, 10 Μαΐου 2018

                                                                                                

                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Δύο μήνες μετά την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, στη συνεδρίαση της 10ης Μαΐου 2018, ασχολήθηκε με τα πεπραγμένα

 των δύο πρώτων μηνών μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Ν 4521/2018), που προήλθε

 από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ..

Γνωρίζοντας εκ προοιμίου ότι το εν λόγω εγχείρημα είναι δύσκολο και ότι θα υπάρξουν προβλήματα,

ιδιαίτερα μάλιστα ενόψει της έναρξης του νέου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και με δεδομένο ότι τελικά

το ΠΑ.Δ.Α μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και των

παραγωγικών δυνάμεων της Δυτικής Αττικής, εκφράζει την ανησυχία του για τα μέχρι σήμερα

αποτελέσματα λειτουργίας  του. Θεωρούμε ότι, η εύρυθμη λειτουργία και η ομαλή μετάβαση στο νέο

περιβάλλον, αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας της όλης αυτής προσπάθειας, το Δ.Σ. ομόφωνα

θέτει υπόψη τα ακόλουθα :

1.Τα δύο Ιδρύματα ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., που συγχωνεύτηκαν και ιδιαίτερα τόσο

το εκπαιδευτικό όσο και το διοικητικό προσωπικό τους, είχαν αξιολογηθεί άριστα από την ΑΔΙΠ

και συμμετείχαν ισότιμα  μαζί με τα Πανεπιστήμια στη Γ.Σ του «Ελληνικού  Ιδρύματος  Έρευνας

και Καινοτομίας», λόγω των ερευνητικών προγραμμάτων FP6, FP7 και Horizon 2020 κ.ά, που

προέκυψαν κατόπιν ανοικτών προσκλήσεων για όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

και η ανάθεσή τους έγινε απ' ευθείας από τις Βρυξέλλες. Είναι προφανές, ότι ουδόλως

υπολείπονται των άλλων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και θα πρέπει ν

αντιμετωπίζονται με την ανάλογη ισότιμη μεταχείριση χωρίς εξωθεσμικές παρεμβάσεις,

που δημιουργούν επιπλέον προβλήματα στη εύρυθμη λειτουργία του νέου ιδρύματος και

που αναπαράγουν καταστάσεις, καταδικαστέες από όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα των δύο ιδρυμάτων.

2. Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τόσο της Διοικούσας, όσο και των Κοσμητειών αποτελεί

τον ακρογωνιαίο λίθο της επιτυχίας και συμβάλλει καθοριστικά στο να είμαστε έτοιμοι με την έναρξη

του νέου ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, να υποδεχτούμε και να υπηρετήσουμε σωστά το πλήθος τόσο

των νέων όσο και των παλαιών φοιτητών μας. Στα πλαίσια αυτά και με δεδομένο ότι στην προσπάθεια

αυτή κανένας δεν περισσεύει, ζητάμε την εκπροσώπηση των δύο συλλόγων εκπαιδευτικού προσωπικού

(μόνιμου και έκτακτου) Αθήνας και Πειραιά τόσο στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής  όσο και

των Κοσμητειών του ΠΑ.Δ.Α.

3. Θα πρέπει τα τμήματα τόσο σε προπτυχιακό  όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, να έχουν πλήρη

ακαδημαϊκή αυτονομία και οι προτάσεις τους να γίνονται αποδεκτές από τη διοίκηση, λαμβανομένου

υπόψη ότι τα τμήματα αποτελούν τα ακαδημαϊκά κύτταρα των Πανεπιστημίων.

4. Άμεση προκήρυξη των θέσεων μελών ΔΕΠ που εκκρεμούν και κατανομή των θέσεων σύμφων

α με τις πραγματικές ανάγκες των τμημάτων.

5. Ρύθμιση των εκκρεμοτήτων για το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό (συμβάσεις, προσλήψεις κ.ά.)

και άμεση προκήρυξη (με την οριστικοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του κάθε τμήματος)

για τους επί συμβάσει εκπαιδευτικό προσωπικό, ιδιαίτερα για την κάλυψη εργαστηριακών αναγκών.

Επίσης, για τους συμβασιούχους που συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα και δεν έχουν άλλους

πόρους διαβίωσης να ληφθεί μέριμνα από τη διοίκηση για την πληρωμή τους, δεδομένου ότι έχουν να

πληρωθούν από τον Μάρτιο.

6. Άμεση ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσεως των καθηγητών α’ βαθμίδας καθώς και των

υπολοίπων βαθμίδων μελών ΔΕΠ του ΠΑ.Δ.Α και κατάργηση της υβριδικής βαθμίδας Λεκτόρων

Εφαρμογών, κατά παρέκκλιση του νόμου 4485/2017, και αντικατάστασή της με τη βαθμίδα των

προσωποπαγών Λεκτόρων.

7. Εξίσωση αμοιβών των προσωποπαγών μελών ΔΕΠ και των τακτικών μελών ΔΕΠ του ΠΑ.Δ.Α

όλων των βαθμίδων από 1-1-2019 χωρίς τη διαφοροποίηση τους  από αυτές των τακτικών μελών

ΔΕΠ του ΠΑ.Δ.Α οι οποίοι θα αμείβονται με το πανεπιστημιακό μισθολόγιο.

Τέλος, ζητάμε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθ.

Κ. Γαβρόγλου στα πλαίσια της αναμενόμενης καλοκαιρινής νομοθετικής παρέμβασης για το ΠΑ.Δ.Α.

 

 

                                                        Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

     

           

                  Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 1/2018                                                                                                       

                                                                                                      Αιγάλεω, 9 Φεβρουαρίου 2018                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Θέσεις του ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ για τις εντάξεις των μελών ΔΕΠ  του

ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και του ΤΕΙ Αθήνας σε προσωποπαγείς θέσεις στο υπό ίδρυση

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ που συνεδρίασε την 8η Φεβρουαρίου 2018, μετά τα σημερινά

δημοσιεύματα για την ένταξη των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και του ΤΕΙ Αθήνας, σε

προσωποπαγείς θέσεις στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ομόφωνα αποφάσισε να

υιοθετήσει τις παρακάτω πάγιες θέσεις της ΟΣΕΠ ΤΕΙ:

 

 1. Τα μέλη ΕΠ των ΤΕΙ αξιολογήθηκαν με τον νόμο 2916/2001 από επιτροπές αποτελούμενες

αποκλειστικά από Καθηγητές Πανεπιστημίου για την ένταξή τους στα αναβαθμισμένα Ιδρύματα.

 1. Με την εφαρμογή του νόμου 4009 τον Σεπτέμβριο του 2011, ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διαδικασίες

      και τα ίδια κριτήρια εκλογής και εξέλιξης των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων και των μελών ΕΠ

     των ΤΕΙ, επιπρόσθετα για τα μέλη ΕΠ απαιτείται και επαγγελματική εμπειρία.

 1. Στο νόμο 4429/2016 για το «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» συμπεριλήφθηκαν στη

Γενική Συνέλευση εκτός των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων και τα ΤΕΙ.

 1. Στα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή ή την εξέλιξη Καθηγητών Πανεπιστημίου συμμετέχουν

ισότιμα και Καθηγητές ΤΕΙ.

 1. Καθηγητές ΤΕΙ είναι συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια

της ημεδαπής.

 1. Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες ή συνεπιβλέποντες σε Διδακτορικές Διατριβές Πανεπιστημίων της

αλλοδαπής.

 1. Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιβλέποντες μεταδιδακτόρων ερευνητών σε προγράμματα μεταδιδακτορικής

έρευνας του ΙΚΥ. Όλες οι σχετικές προσκλήσεις ΙΚΥ ή ΓΓΕΤ απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές

ΤΕΙ, παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται ο Τρίτος Κύκλος Σπουδών.

 1. Όλες οι εθνικές προσκλήσεις ερευνητικών έργων απευθύνονται ισότιμα και σε Καθηγητές ΤΕΙ. Πολλοί

καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν υποψήφιοι

διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές από Πανεπιστήμια (π.χ. «Αριστεία» Ι και ΙΙ, «Θαλής» κλπ).

 1. Καθηγητές ΤΕΙ έχουν διατελέσει αξιολογητές προτάσεων ερευνητικών έργων που υποβάλλονται από

Καθηγητές Πανεπιστημίων (π.χ. στη ΓΓΕΤ κλπ).

 1. Επίσης Καθηγητές ΤΕΙ είναι επιστημονικοί υπεύθυνοι σε Διακρατικά Προγράμματα της ΓΓΕΤ

(π.χ. Ελλάδα – Κίνα, Ελλάδα – Γαλλία κλπ).

      11.Παρά το γεγονός ότι στα ΤΕΙ δεν υφίσταται τρίτος κύκλος σπουδών (έλλειμα ερευνητικής υποστήριξης

           από υποψήφιους Διδάκτορες), εντούτοις Καθηγητές ΤΕΙ είναι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ανταγωνιστικών

          Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με απ’ ευθείας ανάθεση από τις Βρυξέλες, όπως FP6, FP7, HORIZON 2020, κ.ά.

 

Εν κατακλείδι η διαδικασία που ξεκίνησε για τη δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από τα δύο

ΑΕΙ, το ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και το ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί φυσικό επακόλουθο της εξελικτικής πορείας τους

από το 1983 μέχρι και σήμερα. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα δύο ΑΕΙ, έχουν αξιολογηθεί πρόσφατα

θετικά (worth of merit)  από εξωτερικούς αξιολογητές της ΑΔΙΠ. Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου υπήρξαν

πέντε Ανώτατες Σχολές του Λεκανοπεδίου Αττικής και μια της Θεσσαλονίκης που χωρίς καμμία διαδικασία

αξιολόγησης μετονομάστηκαν σε Πανεπιστήμια.

 

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί ιδιαίτερα, ένα σοβαρό διακύβευμα εθνικού συμφέροντος

και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτήριο τα μικροσυντεχνιακά συμφέροντα, τα οποία συνέβαλαν ώστε

να οδηγηθεί η Ελλάδα στην κρίση που βιώνει σήμερα με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της στη κοινωνία.

Είναι δεδομένο ότι η ίδρυσή  του, θα αποτελέσει θετικό πόλο προόδου και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της

Δυτικίκής Αττικής.

 

                                                        Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

     

            

                  Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ          ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 2/2018                                                                                                       

                                                                                                                      Αιγάλεω, 11 Ιανουαρίου 2018                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      

                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ καλεί τα μέλη ΔΕΠ να συμμετάσχουν στην 24ωρη Πανελλαδική

Απεργιακή Κινητοποίηση, που οργανώνουν οι πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι

συνδικαλιστικοί φορείς στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018 και

διεκδικεί τα παρακάτω:

      Είμαστε ενάντια στη ψήφιση του πολυνομοσχεδίου για την κατάργηση του δικαιώματος

        της απεργίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων-Συλλόγων.

      Ζητάμε χρηματοδότηση των ΑΕΙ που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις τους

        και να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες για μια Δωρεάν, Δημόσια, Ποιοτική και Ενιαία 

        Ανώτατη  Εκπαίδευση και Έρευνα.

 

                                                           Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

     

 

                  Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ          ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 1/2018                                                                                                        

                                                                                                                      Αιγάλεω, 5 Ιανουαρίου 2018                                                                                                                                                                                  

                                                                                                     

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                        

Θέμα: Τοποθέτηση ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ για το σχέδιο νόμου « Ίδρυση

            του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

 

Με έκπληξη το Δ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ παρακολουθεί τα τεκταινόμενα που αφορούν το σχέδιο

νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Έρευνας, «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

και λοιπές διατάξεις» που θα προκύψει από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ.

Ειδικότερα, μετά τις πρόσφατες  αποφάσεις της Συνόδου Πρυτάνεων Πανεπιστημίων (04-01-2018)

και άλλων φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας,  θεωρούμε καθήκον μας να τοποθετηθούμε

στο σχέδιο νόμου ως εξής:

 1. H Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στηρίζεται σε μελέτη που διενεργήθηκε από

οκταμελή επιτροπή που ορίστηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Έρευνας,

Καθ. Κ. Γαβρόγλου στην οποία συμμετείχαν πέντε (5) Καθηγητές Πανεπιστημίου και τρείς

(3) Καθηγητές ΤΕΙ. Επίσης στην επιτροπή εκπροσωπήθηκε και η ΑΔΙΠ. Για τη συγγραφή

του κειμένου του σχεδίου νόμου ζητήθηκε η συμβολή έγκριτων Πανεπιστημιακών

Νομικών Συμβούλων. Μετά την ενδελεχή μελέτη του εγχειρήματος και αρκετές συνεδριάσεις

η οκταμελής Επιτροπή συνέταξε πόρισμα για την ίδρυση του Πανεπιστημίου, το οποίο  παρέδωσε

στον Υπουργό Παιδείας ο οποίος το υιοθέτησε σχεδόν στο σύνολο του.

 1. Συμφωνούμε με το πόρισμα της οκταμελούς επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας και θεωρούμε

ότι το πόρισμα βασίστηκε σε ακαδημαϊκά κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη γνωστικά αντικείμενα

που θεραπεύουν αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

 1. Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται μεταφορά και διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων

των τμημάτων που είτε καταργούνται είτε εντάσσονται είτε συγχωνεύονται στα υπό ίδρυση νέα

τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 1. Δίνεται, η δυνατότητα για τους φοιτητές που φοιτούν σήμερα στα δύο Ιδρύματα, να επιλέξουν

πτυχίο ΤΕΙ ή πτυχίο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εκτιμούμε ότι θα πρέπει να επεκταθεί

αυτή η ρύθμιση και στα ΠΜΣ δεδομένου ότι το θεσμικό πλαίσιο για τα ΠΜΣ αφορά τα ΑΕΙ στο

σύνολό τους.

 1. Το 95% των πρωτοβάθμιων Καθηγητών των δύο Ιδρυμάτων πληρούν τα ίδια ακαδημαϊκά

προσόντα που απαιτούνται για τους πρωτοβάθμιους Καθηγητές Πανεπιστημίου.

 1. Η ισοτίμηση πτυχιούχων ΤΕΙ που αποφοίτησαν  μετά το νόμο 2916/2001 είναι ένα ζήτημα

που θα επιλυθεί αναγκαστικά μετά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, δεδομένου

ότι ουσιαστικά μιλάμε για ισοτίμηση πτυχίων με ένα Ίδρυμα που ακόμα δεν υπάρχει.

 1. Εάν κάποια τμήματα θεωρούν ότι θα χάσουν την αυτοδυναμία τους ή ότι μπορεί να

υποβαθμιστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους, θα πρέπει να τους

δοθεί η δυνατότητα να παραμείνουν σαν τμήματα ΤΕΙ και να ζητηθεί από τα μέλη ΔΕΠ

τους να επιλέξουν εάν θα παραμείνουν σε αυτά ή θα μετακινηθούν στα νέο-ιδρυθέντα 

τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 1. Σχετικά με την χρηματοδότηση του νέου Πανεπιστημίου δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε

την υπόσχεση του Υπουργού Παιδείας ενώπιον της Συνόδου Πρυτάνεων ΤΕΙ (18-12-2017)

στην ΑΣΠΑΙΤΕ, για χρηματοδότηση σε πρώτη φάση του νέου Πανεπιστημίου με το πόσο

του 1,5 εκ. ευρώ.

 1. Εμείς θεωρούμε ότι απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση, πέραν του 1,5 εκ. ευρώ με τη

δημιουργία νέων θέσεων μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ και διοικητικού προσωπικού, συγκρίνοντας

ότι, το 2005 υπηρετούσαν στα δύο Ιδρύματα περίπου 1000 Καθηγητές όλων των βαθμίδων

και σήμερα τα μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν είναι μόνο 540.

Υποστηρίζουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Παιδείας Καθ. Κ. Γαβρόγλου ο οποίος μέχρι

σήμερα έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν επηρεάζεται από «Κασσάνδρες» που

επιβουλεύονται γόνιμες αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ακόμη και στην περίοδο της

οικονομικής κρίσης που περισσότερο από ποτέ απαιτείται ενότητα.

 

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποτελεί ιδιαίτερα, ένα σοβαρό διακύβευμα

εθνικού συμφέροντος και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με κριτήριο τα μικροσυντεχνιακά

συμφέροντα τα οποία συνέβαλαν ώστε να οδηγηθεί η Ελλάδα στην κρίση που βιώνει σήμερα

με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις της στη κοινωνία.

 

Αγωνιζόμαστε για μια Δωρεάν, Ποιοτική και Δημοκρατική, Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση προς

όφελος της κοινωνίας.

 

                                                         Για το Δ.Σ

                          Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

     

                   Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης       

 

ΕΣΕΠ          ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 9/2017                                                                                                       

                                                                                                                     Αιγάλεω, 8 Δεκεμβρίου 2017                                                                                                                                                                            

                                                                                                      

                     ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Σ 8-12-2017

Η Γ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά της Παρασκευής 8 Δεκεμβρίου 2017 αποδέχτηκε ομόφωνα την εισήγηση

του Δ.Σ του συλλόγου προς τη Γ.Σ, και αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 

 1. Να γίνει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ   ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΜΙΣΘΩΝ (ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΑΣ 

& ΕΟΡΤΩΝ) ΛΟΓΩ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ, από 1-1-2013.

 1. Ο σύλλογος αναλαμβάνει να καλύψει το ποσό της αγωγής ανά μέλος ΔΕΠ που ανέρχεται στο ποσό

των 10 ευρώ.

 1. Σας επισυνάπτουμε την προσφορά του δικηγορικού γραφείου Σ. Σ. και Συνεργάτες.
 2. Σας επισυνάπτουμε επίσης τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ατομικά στοιχεία, δήλωση, τις εξουσιοδοτήσεις

και τη βεβαίωση υπηρεσιακής και μισθολογικής κατάστασης.

 1. Επίσης να αναλάβει ο σύλλογος το κόστος των προσφυγών των μελών ΔΕΠ, για τους υπόλοιπους έξη μήνες

από 1-7-2016 έως και 31-12-2016, με τον ίδιο Δικηγόρο που έκανε και την προηγούμενη προσφυγή από

1-1-2015 έως και 30-6-2016.

Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα υπογεγραμμένα από τα μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι

την Τετάρτη 12 π.μ στο γραφείο του ΕΣΕΠ, λόγω των πολύ στενών χρονικών περιθωρίων για την προσφυγή.

Σημειώνεται ότι. όποιος εκ των μελών ΔΕΠ έχει μεικτές αποδοχές άνω των 3000 ευρώ δεν δύναται όπως αναφέρει

ο Δικηγόρος να κάνει αγωγή.

 

                                                                       Για το Δ.Σ

                                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

     

            

                                   Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ           ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 9/2017                                                                                                       

                                                                                                                       Αιγάλεω, 5 Δεκεμβρίου 2017

          

     ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ 8-12-2017

 

     Το Δ.Σ του  ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ που συνεδρίασε σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2017

αποφάσισε ομόφωνα τη σύγκληση Έκτακτης Σύγκλησης Γ.Σ με μοναδικό θέμα:

 

    Απόφαση για προσφυγές των μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος για τις περικοπές του

13ου και 14ου μισθού της τελευταίας διετίας, όπως και για το υπόλοιπο προσφυγών

(έξη μήνες) του 2016.

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμφιθέατρο Χατζηνικολάου και ώρα 12.30 π.μ.

Επίσης το Δ.Σ ενέκρινε το πόσο των 400 ευρώ για την έκδοση Επιστημονικού Τόμου

στη μνήμη του εκλιπόντα συναδέλφου Αθανασίου Παληατσού. 

    

                                                         Για το Δ.Σ

                              Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

                         Απόστολος Κοκκόσης                        Πέτρος Καλαντώνης

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ           ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 8/2017                                                                                                       

                                                                                                                 Αιγάλεω, 24 Νοεμβρίου 2017                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      

                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Θέσεις του ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ για το υπό Ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής

           Αττικής που θα προκύψει από τη συγχώνευση του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και του

           ΤΕΙ Αθήνας.

 

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ που συνεδρίασε την 21η Νοεμβρίου 2017 θέλει να τοποθετηθεί ενόψει της

επικείμενης συνάντησης των συγκλήτων ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και του ΤΕΙ Αθήνας  στο Υπουργείο Παιδείας την

27η Νοεμβρίου 2017.

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ λαμβάνοντας υπόψη τα μέχρι τώρα διαδραματιζόμενα στο χώρο της

Ανώτατης Εκπαίδευσης, σχετικά με τη συγχώνευση των δύο Ιδρυμάτων για την ίδρυση του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

10.  Την αυτοδίκαιη ένταξη όλων των μελών ΔΕΠ των δύο Ιδρυμάτων στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο

Δυτικής Αττικής. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια περί δήθεν επαναξιολόγησης των μελών ΔΕΠ,

είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει προβλήματα δεδομένου ότι τα μέλη ΔΕΠ των ΤΕΙ έχουν ήδη

αξιολογηθεί το 2001. Πιο συγκεκριμένα αναμένεται να δημιουργηθούν προβλήματα από τις εκλογές

και τις εξελίξεις μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων στις οποίες συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ ΤΕΙ όπως επίσης

και στις 3 μελής ή 7 μελής επιτροπές  διδακτορικών διατριβών στις οποίες συμμετείχαν μέλη ΔΕΠ

ΤΕΙ και πραγματοποιήθηκαν μετά το νόμο 4009/2011.

 1. Την αυτοδίκαιη ένταξη όλων των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και του Διοικητικού Προσωπικού των δύο

Ιδρυμάτων στο υπό ίδρυση  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 1. Όλα τα τμήματα του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν

Ακαδημαϊκά Κριτήρια.

 1. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μέριμνα για τους φοιτητές που ήδη φοιτούν στα δύο Ιδρύματα, για

η διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους, όπως επίσης θα πρέπει να δίνεται η

δυνατότητα επιλογής σε όσους φοιτητές θέλουν να αποκτήσουν πτυχίο του Πανεπιστημίου Δυτικής

Αττικής.

Θεωρούμε ότι όλα τα παραπάνω είναι αδιαπραγμάτευτα και δηλώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι να τα

υπερασπιστούμε με κάθε νόμιμο μέσο, προασπίζοντας τα δικαιώματα των μελών ΔΕΠ και της ακαδημαϊκής

κοινότητας του Ιδρύματος μας, για το καλό της Ανώτατης Εκπαίδευσης, προς όφελος της κοινωνίας και των

δήμων της Δυτικής Αττικής.

Καλούμε, τον Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθ. Κ. Γαβρόγλου και τις Συγκλήτους του

ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ και του ΤΕΙ Αθήνας, να δρομολογήσουν την υλοποίηση των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού

κ. Αλέξη Τσίπρα και να  διασφαλίσουν όλα τα παραπάνω.

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η έλευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι μια αχτίδα φωτός και ελπίδας,

στις δύσκολες ώρες μετά την πρόσφατη καταστροφική πλημμύρα στη Δυτική Αττική. Μπορεί όμως η ίδρυσή

του, να αποτελέσει πόλο προόδου και ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

 

Πιστεύουμε ότι η Δυτική Αττική δικαιούται ένα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα χωρίς μείωση του αριθμού των

εισακτέων. 

                                                        Για το Δ.Σ

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραμματέας

   

                  Απόστολος  Κοκκόσης                              Πέτρος Καλαντώνης

 

 

 

                    ΛΙΣΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

                             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ (2017-2018)

 

[1]   Χρυσάνθη Αγγελή, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ με τη Visual Basic», Σύγχρονη Εκδοτική, Κωδ. Εύδοξος 6672.

[2]  Χρυσάνθη Αγγελή, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Web, HTML4 & ASP», Σύγχρονη Εκδοτική, Κωδ. Εύδοξος 6646.

[3]  Γεώργιος Αλέξης, «Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ», Εκδότης: Αθ. Σταμούλης, 2007 ISBN: 978-960-351-729-0,

      Κωδ. Εύδοξος: 22829.

[4]  Α. Βελώνη, Βιομηχανική Πληροφορική ,  Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017.

[5]  Α. Βελώνη–Δ. Κανδρής, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017.

[6]  Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Ανάλυση και Προσομοίωση ,  Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2011.

[7]  Α. Βελώνη , Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2017..

[8]  Α. Βελώνη, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου – Λυμένες Ασκήσεις,  Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1997.

[9]  Α. Παλαμίδης – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα με Matlab, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2010.

[10]  Π. Φωτόπουλος – Α. Βελώνη, Σήματα και Συστήματα για Τεχνολόγους, Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2009.

[11]  Α. Βελώνη – Ν. Μυριδάκης  Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος,  Εκδόσεις Λύχνος, Αθήνα 2017.

[12]  Α. Palamides – Α. Veloni, Signals and Systems Laboratory with Matlab, CRC Press, USA 2010.

[13]  Α. Veloni - Α. Palamides, Control Systems Problems: Formulas - ,Matlab® and Solutions, CRC Press, USA 2011.

[14]  Α. Veloni–Ν. Miridakis, Digital Control Systems: Theoretical Problems and Simulation tools, CRC Press, USA 2017.

[15]  Π. Γιαννακόπουλος - Λ. Ασλάνογλου, «ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ», 2014

        Π. Γιαννακόπουλος, Kωδ. Εύδοξος: 41 964 146.

[16]  Π. Ηρ. Γιαννακόπουλος, «ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ», 2012 Π. Ηρ. Γιαννακόπουλος, Kωδ. Εύδοξος: 771 117.

[17]  Π. Ηρ. Γιαννακόπουλος, «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ», Π. Ηρ. Γιαννακόπουλος 2009, Kωδ. Εύδοξος: 35467.

[18]  Ηρακλής Γ. Δημόπουλος, «ΣΗΜΑΤΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ», 2η έκδοση 2009, ISBN 960-92405-0-x, Διατίθεται

        Κ αι μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

[19] Ηρακλής Γ. Δημόπουλος, «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ, ΘΕΩΡΙΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ», 2009, ISBN 960-92405-1-2, 

        Διατίθεται και μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

[20]  Hercules G. Dimopoulos, «ANALOG ELECTRONIC FILTERS», 2012, Springer, 580 pages, ISBN 978-94-007-2189-0,

        e-ISBN 978-94-007-2190-6, Δεν διατίθεται μέσω του συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

[21]  Ζαχαριάδου A., Σκούντζος A., «ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ», Σύγχρονη Εκδοτική 2011 , ISBN 978-960-6674-63-1.

[22]  Ζαχαριάδου Α, Μουστακάκης Γ., «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ, 191 ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ», Σύγχρονη Εκδοτική 2006,

        ΙSBN 9789606674082.

[23]  Γ.Χ. Ιωαννίδης, «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», Έκδοση: 1η/2013, Εκδόσεις Τσότρας, ISBN: 978-618-80741-2-5,

        Κωδ. Εύδοξος: 33133309.

[24]  Καλδέλλης Ι. Κ., Χαλβατζής, «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΟΜΟΣ Α΄)»,  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΕ 2005      

        ISBN: 960-351-589-2, Kωδ. Εύδοξος: 22962.

[25]  Καλδέλλης Ι. Κ., Κονδύλη Α, «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΤΟΜΟΣ Β΄)», ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΕ 2005      

        ΙSBN: 960-351-601-5, Kωδ. Εύδοξος: 22963.

[26]  Καλδέλλης Ι. Κ., «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,  ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΕ 2005 ISBN: 960-351-576-0

        Kωδ. Εύδοξος: 22701.

[27]  Καλδέλλης Ι. Κ., Καββαδίας Κ.Α, «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΉΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΕ

        2001 ISBN: 960-351-345-8 22787 Kωδ. Εύδοξος: 22787.

[28]  Καλδέλλης Ι. Κ. Καββαδίας Κ.Α,, «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΤΟΜΟΣ Α΄)»,

         ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΕ 2005 ISBN: 960-351-631-7 Kωδ. Εύδοξος: 23044.

[29]  Καλδέλλης Ι. Κ., Σπυρόπουλος Γ. Χ., Καββαδίας Κ. Α., «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΉΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-

        ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΕ 2007, ISBN: 960-351-686-6 Kωδ.

        Εύδοξος: 23043.

[30]  Δημ. Καλλιγερόπουλος, Σ. Βασιλειάδου, «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005, ISBN:

        978-960-8165-84-7, Κωδ. Εύδοξος: 15945.

[31]  Δημ.  Καλλιγερόπουλος, Σ. Βασιλειάδου, «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005, ISBN:

        978-960-8165-85-4, Κωδ. Εύδοξος: 15948.

[32]  Δημ.  Καλλιγερόπουλος, Σ. Βασιλειάδου, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005,

        ISBN: 978-960-8165-88-5, Κωδ. Εύδοξος: 15663.

[33]  Δημ. Καλλιγερόπουλος, Σ. Βασιλειάδου, «ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», Σύγχρονη Εκδοτική, Αθήνα 2005, ISBN:

        978-960-8165-89-2, Κωδ. Εύδοξος: 14252.

[34] Α. Ι. Κοκκόσης, «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ»,  3η έκδοση 2016, Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική, ISBN 978-960-595-008-8, Kωδ.

       Εύδοξος: 59382936.

[35] Α. Ι. Κοκκόσης, «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ CAD», 1η έκδοση 2013, Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική, ISBN 978-960-6674-84-6,

       Kωδ. Εύδοξος: 32998115.

[36]  Α. Ι. Κοκκόσης, «ΣΧΕΔΙΑΣΗ CAD ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ»,  2η έκδοση 2010, Αθήνα, Σύγχρονη Εκδοτική,

        ISBN 978-960-6674-58-7, Kωδ. Εύδοξος: 7657883.

[37]  Π. Β. Μαλατέστας, «ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ», Εκδόσεις Τζιόλα, 4η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2015,ISBN 978-960-418-524-5,

        Kωδ. Εύδοξος: 18548785.

[38] Π. Β. Μαλατέστας, «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΡΓΧΟΥ», Εκδόσεις Τζιόλα, 4η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2011, ISBN 978-960-418-318-0,

        Kωδ. Εύδοξος:  18548886.

[39] Π. Β. Μαλατέστας, «ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2014,

        ISBN 978-960-418-464-4, Kωδ. Εύδοξος: 41954923.

[40] Π. Β. Μαλατέστας, «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2016, ISBN 978-960-418-571-9, Kωδ. Εύδοξος:

       50655960.

[41] Π. Β. Μαλατέστας, «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 3η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2015, ISBN 978-960-418-498-9, Kωδ. Εύδοξος:

       50659815.

[42] Π. Β. Μαλατέστας, Μ. Α. Τερζή,  «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση,

       Θεσσαλονίκη 2012, ISBN 978-960-418-515-1, Kωδ. Εύδοξος:  2271278311.

[43] Π. Β. Μαλατέστας, «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 2η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2016, ISBN 978-960-418-90-0,

       Kωδ. Εύδοξος: 32998758.

[44] Π. Β. Μαλατέστας, «ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2014, ISBN 978-960-418-478-1

       Kωδ. Εύδοξος: 41959480.

[45] Π. Β. Μαλατέστας, Η. Α. Βυλλιώτη,  «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ», Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση,

       Θεσσαλονίκη 2014, ISBN 978-960-418-479-8, Kωδ. Εύδοξος: 41959482.

[46] Π. Β. Μαλατέστας, Η. Α. Βυλλιώτη,  «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση,

       Θεσσαλονίκη 2010, ISBN 978-960-416-066-0, Kωδ. Εύδοξος: 18548854

[47] Π. Β. Μαλατέστας, Η. Α. Βυλλιώτη, «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΗΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση,

       Θεσσαλονίκη 2005, ISBN 978-960-418-318-0, Kωδ. Εύδοξος: 18548983

[48] Π. Β. Μαλατέστας, Η. Α. Βυλλιώτη, «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ», Εκδόσεις Τζιόλα, 1η έκδοση,

       Θεσσαλονίκη 2005, ISBN 978-960-418-050-9, Kωδ. Εύδοξος: 18548777

[49] Π. Γ. Βερνάδος, Η. Α. Βυλλιώτης, Π. Β. Μαλατέστας, «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»,  Εκδόσεις Τζιόλα,

       1η έκδοση, Θεσσαλονίκη 2007, ISBN 978-960-418-150-6, Kωδ. Εύδοξος: 185449106

[50] Μαλικούτη Σταματίνα (2011), «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ, Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ:

        Αθήνα ISBN: 960-6674-62-2, Κωδ. Εύδοξος: 12985431.

[51] Μαλικούτη Σταμ. (2017), ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – στοιχεία θεωρίας και μεθοδολογία εφαρμογών, Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

        ISBN: 978-960-595-025-5, υπό έκδοση για το εαρινό εξάμηνο 2017-2018.

[52]  Μαλικούτη Σταμ. – Μαρκοπούλου Νατάσα (2017), ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – μεθοδολογία κατά τη σχεδίαση στην κλίμακα 1:50,

Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική   ISBN 978-950-595-024-8, Κωδ. Εύδοξος: 68372433,

[53] Πάρις Μαστοροκώστας,  «ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ – Η ΓΛΩΣΣΑ C (ηλεκτρονικό βιβλίο)», Έκδοση:  1η/2016,

ISBN 978-960-603-057-4 URL:     http://hdl.handle.net/11419/1346, Διαθέτης (Εκδότης):    Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Kωδ. Εύδοξος: 320099.

[54] Νίκας Κων/νος.-Στέφανος Π. «5η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ– ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ»,

2008, Νίκας Κων/νος.-Στέφανος Π. ISBN 960-914960Χ, Κωδ. Εύδοξος: 89791.

[55] Νίκας Κων/νος.-Στέφανος Π. «1η ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ», 2010, Νίκας Κων/νος.-Στέφανος Π.

ISBN 9789609149631, Κωδ. Εύδοξος: 8320.

[56] Νίκας Κων/νος.-Στέφανος Π. & Παπάζογλου Ελένη «1η ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ –

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ», 2010, Νίκας Κων/νος.-Στέφανος Π. & Παπάζογλου Ελένη, ISBN 9789609324434, Κωδ. Εύδοξος: 8324.

[57] Νικολόπουλος Νικόλαος, Νίκας Κων/νος.-Στέφανος, Μουστρής Κων/νος, «1η ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –

        ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ», 2011, Νικολόπουλος Νικόλαος, Νίκας Κων/νος-Στέφανος, Μουστρής Κων/νος, ISBN 9789609671019

        Κωδ. Εύδοξος: 22768950.

[58] Γ. Πολίτης, Δ. Πυρομάλης, «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Ι + ΙΙ», Α' Έκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, ISBN: 978-960-6674-69-3, Κωδ. Εύδοξος:

       33154690.

[59]  Δ. Πυρομάλης, Δ. Τσελές, «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ», Α'  Έκδοση, Σύγχρονη Εκδοτική, ISBN:

       978-960-6674-69-3, Κωδ. Εύδοξος: 13003206.

[60] Παναγιώτης Τσατσαρός, «ENGLISH FOR ELECTRICAL ENGINEERING», 2007 - Εκδόσεις ΔΗΡΟΣ ΑΕ, ISBN: 978-960-8271-11-1,

       Κωδ. Εύδοξος: 47369.

[61] Κ.Σ. Ψωμόπουλος, «ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ», 2η Έκδοση, εκδόσεις Τσότρας, ISBN: 978-618-5066-26-0, Κωδ. Εύδοξος:

       41955686ISBN: 978-950-595-024-8

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

Αρ. Πρωτ. 8/2017

                                                                                                                 Αιγάλεω, 4 Σεπτεμβρίου 2017                                                         

                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.Σ 12-9-2017

Το Δ.Σ του  ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ που συνεδρίασε σήμερα αποφάσισε τα παρακάτω:

        1. Να αντιπροτείνει κοινή συνεδρίαση των συλλόγων, ΣΕΠ Αθήνας και ΕΣΕΠ Πειραιά                          

            την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου στο ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, αίθουσα συνεδριάσεων 2ος όροφος       

            αντί της προτεινόμενης 6ης Σεπτεμβρίου από το σύλλογο του ΣΕΠ Αθήνας.

        2. Να συγκαλέσει Γ.Σ του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ, με μοναδικό θέμα την Ίδρυση του

            Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στο Συνεδριακό Κέντρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ την

            Τρίτη 12 Σεπτεβρίου και ώρα 11 π.μ.

       Προς τούτο, προσκαλεί τις Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος, τους Κοσμήτορες και τους

Προέδρους όλων των τμημάτων να ενημερώσουν τη Γ.Σ για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 

μέχρι σήμερα και παράλληλα να τοποθετηθούν οι ίδιοι σε σχέση με την Ίδρυση του Πανεπιστημίου

Δυτικής Αττικής.

Θεωρεί επίσης ότι ο Νόμος για τη Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα πρέπει να

εκδοθεί πολύ σύντομα και καταλήγει στα παρακάτω:

α) Διασφάλιση όλων των θέσεων των μελών ΔΕΠ, τοποθέτησή τους  και ελεύθερη επιλογή θέσεων

στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αττικής, όπως έγινε με την κατάργηση των Γενικών Τμημάτων

των ΑΕΙ με το Ν4009/2011 και τη δυνατότητα, ελεύθερης επιλογής τμήματος χωρίς τη σύμφωνη

γνώμη του Τμήματος Υποδοχής.Επίσης να δίνεται η δυνατότητα αλλαγής του γνωστικού αντικειμένου,

δεδομένου ότι οι τεχνολογίες εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, με αποτέλεσμα πολλά γνωστικά

αντικείμενα να μην θεραπεύουν πλέον επιστημονικά πεδία. Αυτό βέβαια, δεν σημαίνει ότι διαγράφεται

το προηγούμενο έργο των μελών ΔΕΠ, δημοσιεύσεις,ετεροαναφορές, ερευνητικό έργο κ.ά.

β) Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας των μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και του Διοικητικού Προσωπικού.

γ) Πρέπει άμεσα  το Υπουργείο Παιδείας να προβεί στην ολοκλήρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων

των τμημάτων ΤΕΙ που παραμένουν ακόμα σε εκκρεμότητα.

Αναφορικά με τα προτεινόμενα προγράμματα, των προτεινόμενων τμημάτων και των προτεινόμενων Γ.Σ 

Μελών ΔΕΠ θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι αποκλειστικό θέμα της Διοικούσας Επιτροπής και των Γ.Σ των

Νέων Τμημάτων που θα προκύψουν μετά τη συγχώνευση των δύο Ιδρυμάτων.

 

     Για τη λήψη όλων των παραπάνω αποφάσεων θα πρέπει να τηρούνται όλες οι δημοκρατικές

διαδικασίες και να διασφαλιστεί η διαφάνεια των αποφάσεων, στοιχεία απαραίτητα για την

ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

                                                        Για το Δ.Σ

                              Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

                         Απόστολος Κοκκόσης                        Πέτρος Καλαντώνης

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 7/2017

                                                                                                                         Αιγάλεω, 22 Μαΐου 2017                       

                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

         To Δ.Σ του ΕΣΕΠ-ΤΕΙ Πειραιά, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 

Πρόεδρος: Κοκκόσης Απόστολος

Αντιπρόεδρος: Διλιντάς Γεώργιος

Γεν.Γραμματέας: Καλαντώνης Πέτρος

Ειδικός Γραμματέας: Παπαγρηγορίου Αριστείδης

Ταμίας: Καμινάρης Σταύρος

Τακτικά μέλη: Νίκας Κωνσταντίνος-Στέφανος

                       Πρινιωτάκης Γεώργιος 

                       Σινιόρος Παναγιώτης

                       Σταυρουλάκης Δημήτρης

                                                        Για το Δ.Σ

 

                             Ο Πρόεδρος                                  Ο Γεν. Γραμματέας

 

             Απόστολος Κοκκόσης                         Πέτρος Καλαντώνης

 

 

ΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

Αρ. Πρωτ. 6/2017

                                                                                                                      Αιγάλεω, 15 Μαΐου 2017

                             ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Δ.Σ του ΕΣΕΠ-ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ συμμετέχει ενεργά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργιακή

Κινητοποίηση, που οργανώνουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι συνδικαλιστικοί φορείς

στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και διεκδικεί τα παρακάτω:

·        Να μην ψηφιστούν τα νέα μέτρα.

·        Καμιά μείωση στους μισθούς μας και στις συντάξεις, στο εφάπαξ και σταδιακή επιστροφή

των μέχρι τώρα απωλειών.

·        Γενναία χρηματοδότηση από την πολιτεία ώστε να καλυφθούν οι εκρηκτικές ανάγκες της

εκπαίδευσης και της έρευνας.

·        Άμεση προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού, Διοικητικού και Τεχνικού προσωπικού στο ύψος

των πραγματικών αναγκών.

·        Να καταργηθούν τα μνημόνια, οι εφαρμοστικοί τους νόμοι και να καταγγελθούν οι δανειακές

συμβάσεις που έχουν ως προαπαιτούμενο την εφαρμογή των μνημονίων.

·        Κανείς περιορισμός στις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες.

·        Όχι στην πλήρη ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος.

Απαιτούμε Ενιαία, Δημόσια, Δωρεάν και υψηλού επιπέδου Ανώτατη Εκπαίδευση.

                          Το Απερχόμενο Δ.Σ. του ΕΣΕΠ ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ             ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250, Αιγάλεω 12244, Τηλ: 210-5381129, Fax: 210-5450962 

http://ikaros.teipir.gr/esep/, e-mail: akokkos@teipir.gr

 

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 11-5-2017

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΣΕΠ - ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ       

Ευρέθησαν 106 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 101 έγκυρα και 5 λευκά.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ 79 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 7 ΟΙ:

 

 

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

67

2

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

46

3

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

40

4

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΊΔΗΣ 

29

5

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

25

6

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

23

7         ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

                 18

 

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΠΑΚ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΟΙ 21

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 2 ΟΙ:

                                                                                                                     ΨΗΦΟΙ

1. ΣΙΝΙΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                       16

2. ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                                                                  7

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙ:

 

 

ΨΗΦΟΙ

1

ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

16

2

ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

16

3

ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

12

4

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΙΑΧΑΗΛ

7

5

ΤΣΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΠΑΚ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο:

 

 

 

1

ΔΡΟΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ         

8

 

 

Β. ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ       

Ευρέθησαν 112 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 106 έγκυρα, 1 άκυρο και 5 λευκά.

 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΨΗΦΟΙ 85 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 9 ΟΙ:

 

 

ΨΗΦΟΙ

1

ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

71

2

ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

40

3

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

38

4

ΤΣΕΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

26

5

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

23

6

ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

23

7

ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

21

8

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

19

9       

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                                       

             19

 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΠΑΚ-ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΟΙ 21

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ 3 ΟΙ:

                                                                                                                        ΨΗΦΟΙ

1        ΣΙΝΙΟΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                                     15

2        ΔΡΟΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                       9

3.       ΔΙΛΙΝΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                                                                8

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΙ:

 

                                                                                                                                   

           ΨΗΦΟΙ

1

ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

15

2

ΝΤΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

14

3

ΚΩΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14

4

5.

6.

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΡΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

             11

              6

              5

               

Παρατήρηση: Τα παραπάνω αποτελέσματα για τους ισοψηφήσαντες προέκυψαν κατόπιν

κλήρωσης.

 

Η Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής      Τα Μέλη

 

Αλεξάνδρα Βλάχου                                       Μιλτιάδης Χαλικιάς

                                                                     Ευαγγελία Κοσσιέρη   

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΕΣΕΠ            ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ

Π.Ράλλη και Θηβών 250,  Αιγάλεω 12244, Τηλ:210 5381129, Fax:210 5450962.

http://ikaros.teipir.gr/esep/, email:akokkos@teipir.gr