ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση», διοργανώνεται από το ΤΕΙ Πειραιά, την Οριζόντια Δράση Βιβλιοθηκών – ΕΜΠ, την Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμουπόλεως, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμουπόλεως Σύρου από 18 - 19 Οκτωβρίου 2007, Διημερίδα με τίτλο:  

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας
στην Κοινωνία της Γνώσης»

στην οποία σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε.

 

Ενδεικτικά προτείνονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

1.    Ο ρόλος των Βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής μάθησης

2.   Η συμβολή των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στη Δια-βίου Εκπαίδευση

3.   Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και συστήματα ανάκτησης γνώσης

4.   Προγράμματα Ηλεκτρονικής Μάθησης

5.   Σύνδεση Βιβλιοθηκών με την Ηλεκτρονική Μάθηση & Έρευνα

6.   Συνεργασία Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Βιβλιοθηκών

7.   Σύγχρονες υπηρεσίες των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

8.   (Διαδανεισμός, Εικονικός συλλογικός κατάλογος ψηφιακών συλλογών)

9.   Σύνδεση των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική διαδικασία

10. Υποστήριξη των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στα ΠΜΣ

11. Ο ρόλος του συνδέσμου των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Βιβλιοθήκες ΑΕΙ – ΤΕΙ

12. Απολογισμός Έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΕΑΕΚ (περίοδος 2000 - 2006)

13. Οι παραδοσιακές βιβλιοθήκες στην ηλεκτρονική εποχή

 

Δελτίο Συμμετοχής

Προσωρινό Πρόγραμμα Διημερίδας

Πρακτικά διημερίδας Οκτωβρίου 2003

Διαμονή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Σοφία
Καπόγιαννη, Νίνα Μπενοπούλου
Π. ΡΑΛΛΗ & ΘΗΒΩΝ 250, 122 44 ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210-5381344 - 5, 5691785, 5381317
FAX
: 210-5691785,

e-mail
: diglib@teipir.gr