Γενικές Πληροφορίες

Ιστορία του Τμήματος

Σκοπός - Αντικείμενο

Επαγγελματικές Προοπτικές

Δομή των Σπουδών

Τομείς του Τμήματος

Μαθήματα

Εργαστήρια

Διάρθρωση Εξαμήνων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Πρακτική Άσκηση

Πτυχιακή Εργασία

Προσωπικό του Τμήματος

Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τεχνικό Προσωπικό

Γραμματεία

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Πληροφορίες

Προκηρύξεις

Πληροφορίες

Ανακοινώσεις - Νέα

Αναλυτικά

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 

 

Καλώς Ήλθατε                                                                     

 

Σας καλωσορίζουμε στο δικτυακό τόπο του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά και ευελπιστούμε με τις σελίδες του να αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα στην ενημέρωση και πληροφόρησή σας σχετικά με το Τμήμα.

 

Το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά, το παλαιότερο και μεγαλύτερο Τμήμα Μηχανολογίας της χώρας, με τις υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητές του έχει ως αποστολή τη μετάδοση προς τους σπουδαστές του εξειδικευμένων επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων καθώς και την ενθάρρυνση των εφαρμογών τους.

 

Το Τμήμα επικεντρώνεται σε κλασικά αλλά και σε σύγχρονα πεδία της Μηχανολογίας με συνεχή παρουσία σε ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητες και συνεργασίες με ελληνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα. Στόχος του είναι να δώσει στους αποφοίτους του τα απαραίτητα εφόδια αλλά και να διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης και εργασίας τους, ώστε να εξασφαλίζονται οι καλύτερες προοπτικές για επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία ή / και για συνέχιση των σπουδών μέσα στις έντονες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

 

Η φοίτηση στο Τμήμα Μηχανολογίας διαρκεί οκτώ τυπικά εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει τα γενικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων και μαθήματα ειδικότητας. Στο Ε’ εξάμηνο οι σπουδαστές μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για τη συνέχεια των σπουδών τους τον Ενεργειακό ή τον Κατασκευαστικό Τομέα, ανάλογα με τον προσανατολισμό και τα ενδιαφέροντά τους. Στο τελευταίο εξάμηνο όλοι οι σπουδαστές πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση και εκπονούν πτυχιακή εργασία, απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.

 

Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολογίας τους δίνουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων, τόσο σε παραδοσιακά όσο και σύγχρονα πεδία του Μηχανολόγου, όπου απαιτείται εξειδικευμένη γνώση και μάλιστα με δυνατότητα άμεσης πρακτικής εφαρμογής. Επίσης οι απόφοιτοι του Τμήματος διαθέτουν το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν με επιτυχία μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο ίδιο το Τμήμα και άλλα προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Πιστεύουμε ότι, με την κατάλληλη υποστήριξη από την πολιτεία, το Τμήμα Μηχανολογίας έχει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις να αναπτυχθεί και να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει στην ανώτατη τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας. Εμείς ως μέλη του Τμήματος δεσμευόμαστε για συνεχή και δημιουργική προσπάθεια στην κατεύθυνση αυτή, καθώς επίσης και στο ότι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε διαρκώς τη βελτίωση των υποδομών, των διαδικασιών, της εκπαίδευσης και κάθε είδους δραστηριότητας που επηρεάζει στο καλύτερο τις συνθήκες των σπουδών αλλά και τις προοπτικές των αποφοίτων μας στο μέλλον.

 

 

Ανακοινώσεις -Νέα

Ενημερωθείτε για τα τελευταία νέα του Τμήματος Μηχανολογίας από την ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος
Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: Περιγραφή: C:\Templates\dot1.jpg