KEK ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.

«Κατάρτιση σε θέματα Προστασίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος»


ΚΕΚ ΜΕΤΡΟΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ


ΚΕΚ ΠΡΟΟΔΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
& ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ


ΠΛΕΓΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΧΥΤΑ (ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:6)


ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ

 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Το "ΚΕΚ ΠΥΞΙΔΑ" θα υλοποιήσει στην περιοχή του Περάματος το ακόλουθο επιδοτούμενο σεμινάριο για 15 συνολικά ανέργους, άνδρες και γυναίκες με τίτλο:

 

«ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ»,

για απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ,

διάρκειας 400 ωρών.

 

 

Για σχετικές πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του «ΚΕΚ «ΠΥΞΙΔΑ», καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής  από

 9:30 - 17:30, στα τηλέφωνα: 210-4014249, 210-4000651, 210-4005192, οδός Λεωφ. Δημοκρατίας 457&Ρέας 4, 188 63 (είσοδος από Ρέας), Νέο Ικόνιο - Πέραμα,

 e-mail : pyxidath@otenet.gr 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Μια πρόσφατη φωτογραφία.
 • Θεωρημένη φωτοτυπία του αποδεικτικού σπουδών και τίτλων εκμάθησης ξένων γλωσσών (εάν υπάρχουν).
 • Θεωρημένη φωτοτυπία των δυο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Θεωρημένο από την Αστυνομία αντίγραφο της κάρτας ανεργίας που εκδίδει ο ΟΑΕΔ (όπου βεβαιώνεται η ανεργία)
 • Βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης του Εργασιακού Συμβούλου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο σεμινάριο το έτος 2004.

 

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση, 2000-2006 του Γ΄ Κ.Π.Σ, συγχρηματοδοτούμενο κατά 75 % απο την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


ΚΕΚ INTERFACE


ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μεθώνης 8-10 Αθήνα
Τηλ. 2103641078, 2103644013, Fax. 2103644013
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Υπεύθυνος Προγράμματος:  ΚΩΝ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ


 

«ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

 


Γ.Ν.Α  « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 45-47 Τ.Κ. 10676

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Νοσοκομείου μας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υγεία – Πρόνοια», Μέτρο 4.1 πρόκειται να υλοποιήσει το ακόλουθο εγκεκριμένο επιδοτούμενο σεμινάριο κατάρτισης για ανέργους.

ΚΩΔΙΚΟΣ: Α501

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

ΠΤΥΧ.  ΕΜΠ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ Τ.Ε.Ι ΚΑΙ ΤΕ.Ε.

ΑΡΙΘΜ. ΩΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 120

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο γραφείο του Κ.Ε.Κ (6ος όροφος Σχολής).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

1)      Αίτηση συμμετοχής (το έντυπο παραλαμβάνεται από το Κ.Ε.Κ)

2)      Φωτοτυπία της Κάρτας ανεργίας και διακοπή της επιδότησης εφ’ όσον υπάρχει

3)      Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

4)      Υπεύθυνη δήλωση ότι α) δε συμμετείχατε σε περισσότερες από μία (1) ενέργειες κατάρτισης που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006 κατά το τρέχον έτος και β) ότι αποδέχεστε το δικαίωμα του Κ.Ε.Κ για στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων σας στους αρμόδιους φορείς

5)      Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

Το καταρτιζόμενοι θα επιδοτούνται με 3,60 Ευρώ  την ώρα (μικτά). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και 25% από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες απ΄π 8.00π.μ. έως 14:00 στο τηλέφωνο του Κ.Ε.Κ 210-7201619- 210-7217084, Fax 2107217084.

ΑΠΟ ΤΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΟΥ  Κ.Ε.Κ


Γ΄  ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 – 2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Μέτρο 4: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» (ΕΚΕΠΕΕ)

 

προσκαλεί

 τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ανέργους/ες, απόφοιτους Λυκείου και άνω, για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την παρακολούθηση Επιδοτούμενων Σεμιναρίων με αντικείμενο:

 «Προγράμματα κατάρτισης σε βασικεσ δεξιοτητες χρησησ τεχνολογιων πληροφοριασ και επικοινωνιασ (τπε)» 

Το επιδοτούμενο σεμινάριο, το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, απευθύνεται σε άνεργους/ες, ηλικίας 18 ετών και άνω, οι οποίοι/ες μετά το πέρας των σεμιναρίων θα αποκτήσουν πιστοποίηση γνώσεων Πληροφορικής από το Cambridge ή από τη Microsoft.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, ενώ η έναρξη προσδιορίζεται στις αρχές Ιουνίου.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να απευθυνθούν στον ΟΑΕΔ της περιοχής τους και να ζητήσουν βεβαίωση εξατομικευμένης παρέμβασης. Επιπλέον απαιτούνται:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 210-9637877 και 210-9637879 (10:30 – 17:00) με τον κο Τουλόγλου.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΟ Κ.Ε.Κ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 Διοργανώνει στην Αθήνα στα πλαίσια του Ε.Π. «Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και προώθηση της Απασχόλησης» το παρακάτω πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων που επιδοτείται από το Ε.Κ.Τ. με το 75% και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων με 25% :

 

Α/Α

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΤΟΜΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

1

Εφαρμογές Σύγχρονων Μεθόδων Οργάνωσης Εργοταξίου Κτιριακών & Τεχνικών Έργων

3

400

ΑΕΙ-ΤΕΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΘΗΝΑ (ΔΑΓΓΛΗ 53)

 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά :

 

 1. Επικυρωμένο Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας.
 2. Βεβαίωση από τα Κ.Π.Α. του ΟΑΕΔ ότι συμπλήρωσαν το έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης
 3. Επικυρωμένο Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητος.
 4. Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών και φωτοαντίγραφα συμπληρωματικών τίτλων σπουδών.
 5. Δικαιολογητικά εκπλήρωσης υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής.
 6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (Μόνο για μέλη πολύτεκνων οικογενειών)
 7. Συμπλήρωση Αίτησης του Κ.Ε.Κ.
 8. Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης ότι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα το 2003.
 9. Πρόσφατη φωτογραφία.

 Σημ :  Μετά το τέλος του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα επιδοτηθούν με 3,52 EURO ανά ώρα μικτά. Τα άτομα που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θα επιδοτηθούν με 4,99 EURO μικτά ανά ώρα κατάρτισης. 

Πληροφορίες- Αιτήσεις  Κυψέλης 101 τηλ. 8215984

Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη Γωνία 2ος όροφος γρφ 230 (10π.μ.-14μ.μ.) από Δευτέρα έως Παρασκευή τηλ. 2525999.

Υποβολή αιτήσεων άμεσα. 


ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ Κ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Ε.Ε.

Ευτυχίας 12 -14, 11251 Αθήνα, Τηλ: 210 8655763, Φαξ: 210 8655469

http://www.kekakmon.gr  E-mail: akmon-ath@kekakmon.gr