ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΠΕΑΕΚ

ΤΜΗΜΑ Η/Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

ΝΕΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

 

ΕΚΤ Πρόσκληση Α.Π. 287/18-01-2002

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 2.2. «Αναμόρφωση Προγραμμάτων
Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και
αναμόρφωση των Προγραμμάτων σπουδών»
Κατηγορία Πράξεων 2.2.2 γ «Ενίσχυση των

ΤΠΕ στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΕΤΠΑ Πρόσκληση Α.Π. 3722/25-04-2002

«ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »
στα πλαίσια του :
ΜΕΤΡΟ 5.2. «Αναβάθμιση Υποδομών και Εξοπλισμών
για την Βελτίωση της Ποιότητας της Εκπαίδευσης»
Ενέργεια 5.2.8«Υποστήριξη λοιπών δράσεων τουΕΚΤ
που απαιτούν εξοπλισμό»
Κατηγορία Πράξεων 5.2.8 α «Ενίσχυση των ΤΠΕ στη

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

 

Εισαγωγή

Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών (Η/Υ) Συστημάτων, τα τελευταία χρόνια, κάνει μία μεγάλη προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό του και τον στρατηγικό σχεδιασμό του, με βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Για την κάλυψη των αναγκών σε εργαστηριακές αίθουσες, το ΤΕΙ παραχώρησε στο Τμήμα νέο κτίριο με οκτώ νέες εργαστηριακές αίθουσες.

Στα πλαίσια της Κατηγορίας Πράξεων 2.2.2.γ «Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» το Τμήμα υπέβαλε πρόταση με στόχους:

  • την ενίσχυση της ποιότητας των προσφερόμενων προπτυχιακών σπουδών
  • την θεραπεία αδύνατων σημείων που επισημάνθηκαν στο πρόγραμμα σπουδώνστην έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος που έγινε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι
  • την ενίσχυση της επιστημονικής κατάρτισης των αποφοίτων με σκοπό την εύκολη επαγγελματική προσαρμογή και τη βελτίωση της εργαστηριακής υποδομής για την με αξιώσεις υποστήριξη απο το Τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών.